www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Wydarzenia   »   Międzynarodowy Dzień Inwalidów : Jaką pomoc mogą otrzymać osoby niepełnosprawne?

redaktor 20 marca 2017 Międzynarodowy Dzień Inwalidów : Jaką pomoc mogą otrzymać osoby niepełnosprawne?

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła na koniec marca 2011 r. około 4,7 mln osób. Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało przeszło 3,1 mln osób. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) liczba pracujących osób niepełnosprawnych w  ekonomicznym wieku produkcyjnym (18-59/64) wynosiła 421 tys., co przełożyło się na wskaźnik zatrudnienia 23,7%.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje szereg instrumentów służących wsparciu osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w  związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

 Ponadto osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej.

Mechanizmy i instrumenty rynku pracy wspomagające zatrudnienie osób niepełnosprawnych zawarte są zarówno w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wśród instrumentów aktywizacji zawodowej wyróżnić można instrumenty skierowane do  osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w  zatrudnieniu takie jak:

 • możliwość podjęcia szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych czy studiów podyplomowych

oraz instrumenty wsparcia skierowane do osób niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem lub prowadzących działalność gospodarczą jak:

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 • dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności;
 • refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.

 Do instrumentów wspierających pracodawców zaliczyć można:

 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego;
 • zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego;
 • zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na  stanowisku pracy;
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu;
 • zwolnienie z wpłat na PFRON.

Instrumenty te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców osób niepełnosprawnych i umożliwiają tym osobom wejście i pozostanie na rynku pracy.

Ponadto jednym z instrumentów służących ograniczeniu zakresu barier funkcjonalnych dotykających  osoby niepełnosprawne jest  możliwość korzystania z uprawnień wynikających z  posługiwania się kartą parkingową.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowego, bardziej funkcjonalnego  wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ustawa prawo rząd niepełnosprawny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres