www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Nowa ustawa konsumencka: Kto jest konsumentem

wanda50plus 27 lipca 2015 Nowa ustawa konsumencka: Kto jest konsumentem

Dwie definicje

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) znowelizowała art. 22[1] Kodeksu cywilnego. (K.c.). Zgodnie z jego treścią obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014 r. konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością  gospodarczą lub zawodową.

W rozdz. I , art. 2 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 pażdziernika 2011 roku w sprawie konsumentów ... (Dz.U. UE, L 304/64 z dnia 22. 11. 2011 r.) ustawodawca unijny podaje, że „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu”.

W świetle art. 43[1] K.c.  przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] par. 1  K.c.  prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Linia orzecznicza

W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 listopada 2012 r.,  I CSK 199/12 czytamy: „ (...) Jest to bardzo szeroka definicja, nietrudno więc zauważyć, że pozwani, po pierwsze, są osobami fizycznymi, po drugie zaś zawarli z powodem umowę niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, o ile w ogóle prowadzą taką działalność (…).

„ W Postanowieniu z dnia 13 sierpnia 2013 r. , VI ACz 1699/13 Sąd Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny wysunął dwie tezy:

  1. „(...) Za konsumenta należy też uznać osobę, która działając jako potencjalny nabywca towaru lub usługi, wstępuje w stosunek prawny pozostający w bezpośrednim związku z działaniem przedsiębiorcy jako producenta lub sprzedawcy towarów albo świadczącego usługi. Umowy członków grupy o wybudowanie lokali i miejsc postojowych należy zakwalifikować do powyższych kategorii spraw.
  2. Sprawy o ochronę konsumentów to sprawy z tytułu roszczeń konsumentów w stosunku do przedsiębiorcy, np. wynikające z umowy najmu, umowy sprzedaży, umowy kredytu, pożyczki, umowy przewozu”.

Konsument, czyli kto

W literaturze podniesiono: „Jeżeli osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej rozpoznanie w niej konsumenta jest zadaniem prostym”. [1]

Wyjaśnienie pojęcia „działalność gospodarcza” znajduje się w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. , poz. 672) . Ustawodawca zdefiniował w nim działalność gospodarczą  jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

W Komentarzu do Ustawy o prawach konsumenta podkreślono: „Działanie konsumenta musi więc być związane z zaspokajaniem potrzeb własnych, osobistych, prywatnych”.[2]

Konsumentem jesteśmy wtedy, gdy:

a) kupujemy dla potrzeb własnych  i rodziny żywność, odzież, obuwie, art. przemysłowe, mieszkanie,

b) korzystamy z usług przewozowych, np. kolej, autobus, samolot,

c) korzystamy z usług dla ludności np. fryzjer,

d) korzystamy z dostawy  do mieszkania, wody, gazu ziemnego, energii elektrycznej albo Internetu.

Przykład:

Pan Jan kupuje telefon dla siebie w jednym ze sklepów firmowych sieci X. 

Literatura prawnicza podaje, że „(...) za konsumenta dokonującego czynności prawnej z przedsiębiorcą mogą być uznani przykładowo : kupujący (art. 535 i n. KC), zamawiający (art. 627 i n. KC ), inwestor (art. 647 i n. KC) , najemca (art. 659 i n. KC), dzierżawca (art. 693 i n. KC ) , pożyczkobiorca (art. 720 i n. KC), (...)” . [2]

Osoba fizyczna nie zawsze będzie  posiadała status konsumenta. Konsumentem nie będzie osoba, która kupuje towar na potrzeby swojej firmy i prosi o wystawienie na nią faktury VAT .

Przykład:

Pan Adam kupuje telefon w jednym ze sklepów sieci X  i prosi o wystawienie  faktury VAT na swoją firmę Y. 

Objaśnienie

[1] Pazdan M. [w:] Pietrzykowski K. (red.) Kodeks cywilny Tom I Komentarz , Warszawa 2015, str. 105,

[2] Namysłowska  M. [w:] Namysłowska M., Lubasz D. (red. naukowa), Ustawa o prawach konsumenta Komentarz, Warszawa 2015, str. 372,

[3] Sołtys B. [w:] Templin-Kaczmarek B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) Komentarz, Warszawa 2014,  str. 286.

Podstawa prawna: 

- art. 22[1] Kodeksu cywilnego

- Rozdz. I, art. 2 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 pażdziernika 2011 roku w sprawie konsumentów .... (Dz.U. UE, L 304/64 z dnia 22. 11. 2011 r.)

Stan prawny na 27 lipca 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: konsument nowa ustawa konsumencka definicje z ustawy konsumenckiej
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1