www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Nowa ustawa konsumencka: Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

wanda50plus 26 października 2014 Nowa ustawa konsumencka: Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

Ich katalog zawiera art. 12 ust. 1 nowej ustawy. Poznajmy najważniejsze z nich.

1. Informacja o  opisie produktu lub usługi  

Zgodnie z  art. 12 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy  przedsiębiorca udziela  konsumentowi informacji o przedmiocie świadczenia oraz sposobie komunikowania się ze sprzedawca. Przykładem będzie książka zakupiona w księgarni internetowej wydawnictwa. Klient może kontaktować się ze sprzedawcą  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub o przez formularz kontaktowy na stronie internetowej wydawnictwa, telefonicznie lub wysyłając faks albo list. Informacja o przedmiocie świadczenia powinna zostać zamieszczona na  Karcie produktu lub stronie z podsumowaniem złożonego zamówienia.

2. Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy

W art. 12 ust. 2- 4 nowej  ustawy ustawodawca wymienia podanie przez przedsiębiorcę swoich danych: nazwy i organu rejestrującego wraz z numerem wpisu, adres  firmy, nr telefonu, adres e-mail, i nr faksu (jeżeli jest dostępny), nr NIP, nr KRS.  Należy podać  adres do składania  reklamacji, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorcy. Dane identyfikujące przedsiębiorcę powinny znaleźć się na stronie informacyjnej sklepu internetowego.

3. Informacja o łącznej cenie  lub wynagrodzeniu za świadczenie (wartość brutto)

Zgodnie z dyspozycja  zawartą w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( tekst jedn.: Dz,U. z 2013 r. poz. 385) towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej oznacza się ceną. Przedsiębiorca ma obowiązek podać konsumentowi cenę zakupionego produktu albo wykonanej usługi  wraz z naliczonym podatkiem np. VAT ( art. 12 ust. 1 pkt 5 nowej  ustawy).  W art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach  ustawodawca podkreśla, że  w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Co ważne, przy zakupie produktu oprócz  ceny brutto przedsiębiorca podaje  także opłatę za jego transport.

4. Informacja o kosztach połączenia  

Z  art. 12 ust. 1 pkt 6 nowej ustawy wymagane jest poinformowanie konsumenta przez przedsiębiorcę o dodatkowych kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe od opłaty wynikającej z taryfy operatora. Chodzi w tym przypadku o opłatę za korzystanie z infolinii w celu zapytania o  ofertę sprzedaży. Powyższe nie dotyczy podwyższonej opłaty telefonicznej za rozmowę w sprawie reklamacji za zakupiony produkt. Zgodnie bowiem z art. 11 nowej ustawy,  jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodne z pakietem taryfowym dostawcy usług z którego korzysta konsument. Informacja o łącznej cenie zamówienia oraz o kosztach dostawy oraz innych kosztach  powinna  być zamieszczona w Karcie produktu  lub na stronie podsumowującej złożone zamówienie.

5. Informacja o sposobie  i terminie  zapłaty

W art. 12 ust. 1 pkt 7 nowej ustawy nałożony został na przedsiębiorcę obowiązek poinformowania konsumenta o sposobie i terminie zapłaty za zakupiony produkt lub wykonane świadczenie. Przy umowach zawieranych na odległość najczęściej płacimy za pobraniem odbierając przesyłkę w urzędzie pocztowym (paczka zwykła) . Możemy także dokonać wcześniejszej opłaty za przesyłkę na podany  przez przedsiębiorcę rachunek bankowy ( polecenie zapłaty z rachunku bankowego  konsumenta) albo poprzez e- przelew. Termin zapłaty przedsiębiorca określa najczęściej w dniach lub tygodniach.

6. Informacja o sposobie  i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej  procedurze reklamacyjnej

W art. 12 ust. 1 pkt 8 nowej ustawy  ustawodawca nakłada na  przedsiębiorcę obowiązek podania konsumentowi informacji o sposobie i terminie  spełnienia świadczenia oraz procedurze  rozpatrywania reklamacji. Przedsiębiorca powinien podać miejsce gdzie  należy składać reklamację w sprawie zakupionego towaru lub usługi (adres). Taki adres może być inny niż adres  siedziby przedsiębiorcy. Jeżeli istnieje możliwość złożenia reklamacji drogą elektroniczna, wtedy powinien być podany  adres internetowy przedsiębiorcy na którym znajduje się formularz reklamacyjny.

Pozostałe obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

Poza ww. obowiązkami informacyjnymi przedsiębiorca informuje konsumenta :

 1.  O sposobie  i terminie  do  prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27,ustawy  a także wzorze formularza odstąpienia ( art. 12 ust. 1 pkt 9 nowej ustawy),
 2. O kosztach zwrotu  rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą ( art. 12 ust. 1 pkt 10 nowej ustawy),
 3. O braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy lub okolicznościach w których konsument traci prawo odstapienia od umowy (art. 12 ust. 1 pkt 12 nowej ustawy),
 4. O obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia  zamówionej rzeczy bez wad ( art. 12 ust. 1 pkt 13 nowej ustawy),
 5. O istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji ( art. 12 ust. 1 pkt 14 nowej ustawy),
 6. O kodeksie dobrych praktyk (art. 12 ust. 1 pkt 15 nowej ustawy),
 7. O czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu ( art. 12 ust. 1 pkt 16 nowej ustawy),
 8. O minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy ( art. 12 ust. 1 pkt 17 nowej ustawy),
 9. O wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy ( art. 12 ust. 1 pkt 18 nowej ustawy),
 10. O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony ( art. 12 ust. 1 pkt 19 nowej ustawy),
 11. O mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć ( art. 12 ust. 1 pkt 20 nowej ustawy),
 12. O możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur ( art. 12 ust. 1 pkt 21 nowej ustawy).

 Regulaminy zgodne z prawem 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy napisać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77-400 Złotów 
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax  +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

Podstawa prawna:

- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827)

Stan prawny na 25 grudnia 2014 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: poradnik konsumenta nowa ustawa konsumencka prawo e-commerce obowiązek informacyjny
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1