www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Nowa ustawa konsumencka: Zakupy na prezentacji a prawo odstąpienia od umowy

wanda50plus 27 października 2014 Nowa ustawa konsumencka: Zakupy na prezentacji a prawo odstąpienia od umowy

Poniżej znajdą Państwo omówienie kwestii odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, które będzie obowiązywało strony po wejściu niniejszej ustawy w życie.

Umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa ma miejsce wtedy, gdy konsument (klient) dokona zakupu towaru na  potrzeby własne w czasie  jego  prezentacji  np. w hotelu, w sanatorium, w restauracji, podczas wycieczki turystycznej do miejsc kultu religijnego lub w swoim mieszkaniu.

Zobaczmy przepisy

Konsument który dokonał zakupu towaru na prezentacji może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów obciążających. Niniejsze prawo jest zagwarantowane w art. 27 nowej ustawy konsumenckiej. Jest to jednostronna czynność prawna, gdzie zgoda sprzedawcy nie jest wymagana.

Informacje te  muszą zostać przekazane na piśmie lub – za zgodą konsumenta – na innym trwałym nośniku (art. 12 ust. 1 pkt 9 nowej ustawy konsumenckiej).

Ważne!

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14 – dniowego terminu ( art. 29 w powiązaniu z art. 27 nowej ustawy konsumenckiej).

Obowiązki informacyjne sprzedawcy

Podczas prezentacji sprzedawca informuje  konsumenta o: 

1)  prawie odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny ( art. 27),

2)  formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 30 ust. 1),

3)  terminie zwrotu zakupionego towaru  (art. 34),

4)  preferowanych przez przedsiębiorcę formach zwrotu towaru (np. przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska) i

5) ponoszonych przez konsumenta kosztów jego odesłania ( art. 33).

Sprzedawca informuje także o sytuacjach, które uniemożliwiają brak odstąpienia od umowy.

W art. 38 nowej ustawy konsumenckiej ustawodawca podaje rodzaje umów od których konsument nie może odstąpić. Odnosi się to m.in. do:

1) umów usługi wykonanych za zgodą konsumenta po wcześniejszym  poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy,

2) umów o dostarczanie towaru, którego cena zależy od czynników makroekonomicznych, np. umowa sprzedaży paliwa,

3) umowy o świadczenie usług zrealizowane zgodnie ze wzorem konsumenta, np. umowa na wykonanie meblościanki,

4) umów o dostarczenie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie nadają się do zwrotu ze względu  na swoje przeznaczenie np. środki zaopatrzenia medycznego,

5) umów o dostarczanie prasy z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

6) nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych zapisanych na nośnikach programów k komputerowych po usunięciu albo otwarciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

Ważne!

Konsument nie moze odstapić od umowy zawieranej poza lokalem przedsiebiorstwa w przypadku, gdy zakupiony towar nieprzekracza kwoty 50 zł ( art. 3 pkt 10  nowej ustawy konsumenckiej).

Sprawdż:

Nowa ustawa konsumencka: Konsument nie zawsze może odstąpić od umowy

Klauzule niedozwolone

Odstąpienie od umowy nie może być uzależnione spełnieniem przez konsumenta warunków narzuconych przez przedsiębiorcę. Stanowi to bowiem klauzule niedozwoloną która narusza  interesy zbiorowe konsumenta.

Przykład:

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 30 lipca 2012  r. w sprawie o sygnaturze XVII AmC 2133/12 za niedozwolone postanowienie umowne uznał : "Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku towaru nie używanego i nie noszącego śladów eksploatacji oraz gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświelacz), plomby zabezpieczające towar lub uszkodził worki foliowe w które był zapakowany towar lub akcesoria" ( numer wpisu: 3902, data wpisu: 29 pażdziernika 2012 r.)

Oświadczenie odstąpienia od umowy

W celu odstąpienia od umowy konsument powinien złożyć do siedziby  przedsiębiorcy stosowne  oświadczenie na piśmie.

Powinno ono zawierać:

1)  miejscowość i datę,

2) oznaczenie konsumenta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy),

3) oznaczenie przedsiębiorcy (imię, nazwisko/nazwa, adres przedsiębiorcy, telefon kontaktowy),

4) tytuł oświadczenia :” Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa”,

5) treść oświadczenia,

6) podpis konsumenta.

 W treści oświadczenia należy podać:

  • nazwę i nr  zawartej przez strony umowy,
  • miejsce  i datę jej zawarcia,
  • nr rachunku bankowego na który przedsiębiorca przekaże należność z tytułu zakupu towaru ( w przypadku gdy należność za towar została zapłacona).

Niniejsze oświadczenie w celach dowodowych należy wysłać listem poleconym nadanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zobacz:  

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa - wzór

 Skutki odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

W świetle art. 31 nowej ustawy konsumenckiej odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa skutkuje  jej niezawarciem. Konsument nie ma już wtedy żadnych zobowiązań wobec przedsiębiorcy.  Z art. 34 nowej ustawy o prawach konsumenta zakupiony towar musi zwrócić przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej niezwłocznie, jednak nie póżniej niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Termin 14 dni liczony jest w kolejnych dniach kalendarzowych.

Konsument powinien wiedzieć o preferowanych przez przedsiębiorcę formach zwrotu towaru (np. przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska). Wtedy też ma możliwość wyboru sposobu dostawy zwracanego towaru. Konsument odsyła towar na własny koszt z tym że przedsiębiorca zwraca mu wtedy koszt wtedy najtańszej dostawy przez siebie oferowanej. Nie jest zatem zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych  kosztów ( art. 33 nowej ustawy konsumenckiej).

Podstawa prawna:

- art. 3 pkt 10, art. 12 ust. 1 pkt 9, art. 27, art. 29 -  34, art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827)

Stan prawny na 25 grudnia 2014 roku

Regulaminy zgodne z prawem 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy napisać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: konsument odstąpienie od umowy poradnik konsumenta nowa ustawa konsumencka prawo e-commerce
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres