www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rodzice a dzieci   »   Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - co wprowadza ?

redaktor 30 marca 2016 Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - co wprowadza ?

Poniżej Komunikat w sprawie znowelizowanych przepisów ustawy.

Celem ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest doprecyzowanie procedury umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i zabezpieczenie w ten sposób właściwego kierunku dokonywanej przez sądy wykładni istniejących norm prawnych.

Realizując ww. cel, ustawa wprowadza dwie zmiany.

Pierwsza z nich polega na wyraźnym wskazaniu, iż umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1–4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia (art. 1123 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Środki wskazane w ww. przepisie to zarządzenia sądu opiekuńczego dotyczące:

1) zobowiązania rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierowania małoletniego do placówki wsparcia dziennego lub skierowania rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;

2) określenia, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddania rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;

3) poddania wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;

4) skierowania małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi.

Z kolei wśród form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, znajduje się wsparcie udzielane przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności asystenta rodziny, jak również placówki wsparcia dziennego i rodziny wspierające.

Druga ze zmian natomiast polega na wprowadzeniu ustawowego zakazu umieszczania dziecka w pieczy zastępczej, wbrew woli rodziców, wyłącznie z powodu ubóstwa (art. 1123 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 od dnia jej ogłoszenia.

Żródło: Kancelaria Prezydenta RP - www.prezydent.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa prawo 2016
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1