www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy   »   Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

redaktor 11 grudnia 2011 Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczegoPracownik może wtedy wnioskować o zatrudnienie  go wtedy  np. na  1/2  lub  3/4 etatu.

Zobaczmy przykłady

1. Pracownica  posiada  umowę  o pracę  na  czas nieokreślony i  aktualnie wykorzystała  jedną  część swojego  urlopu  wychowawczego (15 miesięcy). Chce teraz powrócić do pracy. Ma ona  w dalszym ciągu prawo do urlopu wychowawczego, ponieważ  jej  dziecko  nie ukończyło 4  lat. Może  więc złożyć wniosek o obniżenie etatu, zamiast wykorzystania pozostałej części urlopu wychowawczego. Nie musi zatem rezygnować z przysługującego jej prawa do urlopu wychowawczego.

2. Pracownica wykorzystała cały urlop wychowawczy. Po powrocie do pracy nie ma  ona już   możliwości korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego, ponieważ  nie jest już do tego urlopu uprawniona.

Ważne!

Jeżeli  oboje  rodzice  dziecka są pracownikami, wówczas z możliwości skrócenia wymiaru  czasu pracy przez okres uprawniający do urlopu wychowawczego, może korzystać tylko jedno z  nich ( art. 189[1] K.p.). Co istotne, wraz z obniżeniem wymiaru czasu pracy zmniejsza się również  dotychczasowe wynagrodzenie pracownika oraz urlop wypoczynkowy.

Złożenie  wniosku

Nie ma przeszkód prawnych, że  najpierw pracownik jest na  urlopie wychowawczym niepłatnym przez  pracodawcę, a potem wnioskuje  o obniżenie  wymiaru jego czasu pracy. Zawsze może  jednak powrócić do urlopu wychowawczego niepłatnego. Wniosek pracownika jest zawsze  wiążący dla pracodawcy.

Wniosek powinno się złożyć odpowiednio wcześniej, by pracodawca mógł dokonać zmian organizacyjnych. Można w tym przypadku zastosować poprzez analogię  regulację prawną  zawartą w par. 1  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2003 r. nr  230, poz. 2291). Par. 1 rozporządzenia nakazuje złożenie  wniosku o urlop wychowawczy   w formie  pisemnej  na dwa tygodnie  przed  jego  rozpoczęciem .

We wniosku  powinna się  w nim znaleźć  informacja  o tym, że pracownik jest  uprawniony  do urlopu  wychowawczego i wnioskuje obniżenie dotychczasowego etatu do jego części określonej w art. 186[7] K.p. Należy  określić datę rozpoczęcia i zakończenia korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy. Trzeba podać, że z niniejszego uprawnienia  nie korzysta drugi rodzic będący pracownikiem. Do wniosku należy  dołączyć  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz  oświadczenie drugiego z  rodziców dziecka  o tym, że  w wymienionym okresie nie korzysta z niniejszego uprawnienia.

Pracodawca nie może negatywnie rozpatrzyć wniosku  pracownika. Musi  przychylić się do jego prośby. W okresie obniżonego wymiaru czasu pracy pracownik może złożyć ponownie wniosek  o dalsze jego obniżenie.  

Przykład

Pani Anna złożyła pracodawcy wniosek o obniżenie jej wymiaru etatu przez 2 letni okres urlopu  wychowawczego do 1/2 jego wymiaru. Po pół roku pracy złożyła tenże wniosek ponownie wskazując obniżony wymiar do 3/4 etatu na niewykorzystaną jeszcze częśćurlopu  wychowawczego.  

Jaka  ochrona

Od momentu złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy aż do powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy  pracownicy są chronieni przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ochronę  niniejszą zapewnia art. 186[8]  K.p. Ma ona miejsce nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Z podanego tutaj przepisu wynika, że pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Co istotne, pracownik w okresie świadczenia  pracy w niepełnym wymiarze czasu  pracy może powrócić do niepłatnego urlopu wychowawczego, o ile jeszcze ma do niego prawo.

Brak dodatku  do zasiłku rodzinnego 

Pracownica, która przebywa na urlopie wychowawczym  po spełnieniu kryterium dochodowego do przyznania świadczeń rodzinnych na podstawie art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.) może  otrzymać   dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dodatek ten jest wypłacany przez 24 miesiące w kwocie 400.00 zł ( poród pojedynczy ).

Jeżeli pracownica  będzie otrzymywała  niniejszy dodatek, wówczas w chwili podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w czasie urlopu wychowawczego traci prawo do jego pobierania ( art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy  ). Ustawodawca bowiem w art. 10 ust. 5 pkt 3 podaje: " Dodatek nie przysługuje osobie (...) w sytuacji, gdy "3) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego”. Powyższe dotyczy podjęcia   zatrudnienia w ramach obniżenia wymiaru czasu pracy zamiast niepłatnego urlopu  wychowawczego.

Artykuły powiązane: 

Ochrona pracownika na urlopie wychowawczym

Podstawa prawna:

- art.  186[7] – 186[8] K.p.

Stan prawny na  11 grudnia 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: urlop wychowawczy ochrona wymiar czasu pracy
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres