www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Wydarzenia   »   Od 1 stycznia 2017 roku abonament RTV będzie opłatą audiowizualną

redaktor 24 kwietnia 2016 Od 1 stycznia 2017 roku abonament RTV będzie opłatą audiowizualną

Zgodnie z obowiązują Ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1204, z późn. zm.) wysokość dotychczasowej opłaty za abonament RTV zależy od tego, czy w gospodarstwie domowym jest telewizor. W przypadku, gdy nie ma telewizora, wtedy opłata w 2016 r. za radioodbiornik wynosi 7 zł miesięcznie, jeżeli jest telewizor ? 22,70 zł miesięcznie.

Pakiet ustaw

Projektowana ustawa o składce audiowizualnej jest częścią pakietu ustaw , które kompleksowo regulują zadania, organizację i finansowanie mediów narodowych w Polsce.

Pakiet ten obejmuje:

1) ustawę o mediach narodowych;

2) ustawę o składce audiowizualnej;

3) ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę

o składce audiowizualnej.

W dniu 1 lipca 2016 r. ma nastąpić z mocy prawa przekształcenie Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz Polskiej Agencji Prasowej w instytucje mediów narodowych. W związku z tym wpływy z opłat abonamentowych będą przychodami Funduszu Mediów Narodowych i z dniem1 stycznia 2017 r. system opłat abonamentowych zostanie zastąpiony systemem składki audiowizualnej.

Założenia projektu ustawy

Poselski projekt ustawy o składce audiowizualnej zakłada, że  od 1 stycznia 2017 zamiast abonamentu RTV zostanie wprowadzona opłata audiowizualna opłacana  razem z rachunkiem za energię elektryczną. Kwota opłaty ma wynieść 15 zł miesięcznie. Będzie ona ściągana od kazdego licznika energii elktrycznej.

... i uzasadnienie

W uzasadnieniu do projektu ustawy o składce audiowizualnej czytamy:

„(...) Przewiduje się zwolnienia ze względu na:

a) niskie dochody, uniemożliwiające samodzielnie pokrywanie kosztów zużycia energii – jeżeli odbiorca końcowy jest uprawniony do zryczałtowanego dodatku energetycznego na podstawie prawa energetycznego (art. 19 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 13);

b) wiek – jeżeli odbiorca końcowy lub mieszkający z nim małżonek ukończył 75 lat (art. 20 pkt 1);

c) niepełnosprawność w stopniu znacznym –jeżeli odbiorca końcowy lub mieszkający z nim małżonek legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (art. 20 pkt 2);

d) uprawnienie do ryczałtu energetycznego, przysługującego kombatantom i osobom represjonowanym (art. 20 pkt 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 8);

e) opiekę nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji – jeżeli odbiorca lub mieszkający z nim małżonek jest uprawniony do jednego ze świadczeń opiekuńczych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (art 20 pkt 4 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9);

f) wychowywanie dzieci w rodzinach o niskich dochodach – jeżeli odbiorca końcowy lub mieszkający z nim małżonek jest uprawniony do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w ramach programu 500+ (art. 20 pkt 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 10).

(...) Ponadto przewiduje się zwolnienie od obowiązku zapłaty składki od każdego dodatkowego punktu poboru w miejscu zamieszkania (por. art. 3 ust. 1 pkt 1 i 6), (...) W istocie chodzi o sytuacje, w których dodatkowy punkt poboru służy zaopatrywaniu w energię elektryczną miejsca związanego z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego lub rodzinnego gospodarstwa rolnego, jeżeli potrzeba korzystania z tego dodatkowego punktu poboru wynika ze szczególnych uwarunkowań technicznych (np. punkt poboru w garażu obok budynku mieszkalnego, w piwnicy, w stodole położonej blisko siedliska domu mieszkalnego rolnika, w części zajmowanego przez jedną rodzinę domu, który w czasach PRL podlegał tzw. kwaterunkowi, co wiązało się z instalowaniem liczników energii elektrycznej w poszczególnych lokalach).

Organ podatkowy musi dysponować wiarygodnymi informacjami o osobach korzystających ze zwolnienia i o punktach poboru objętych zwolnieniem. W przypadku odbiorcy końcowego, który ukończył 75 lat i poinformował inkasenta o swoim numerze PESEL, organ gminy dowie się o tym w ramach informacji od inkasenta o niezapłaceniu składki, nie jest więc potrzebne żadne dodatkowe zgłoszenie. W pozostałych przypadkach organ podatkowy będzie otrzymywać odpowiednie informacje od organu gminy.

(...) Zgłoszenie zwolnienia będzie czynnością maksymalnie uproszczoną, dokonywaną za pomocą ustalonego formularza papierowego bądź elektronicznego. Okoliczności decydujące o zwolnieniu będą ustalane na podstawie oświadczeń zainteresowanego; jedynym wymaganym dokumentem będzie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Organ gminy będzie sprawdzał poprawność zgłoszenia pod względem formalnym oraz zgodność oświadczenia dokonującego zgłoszenie z danymi, które są temu organowi znane z urzędu, takimi jak zameldowanie na pobyt stały czy uprawnienie do świadczeń wypłacanych przez urząd gminy”.

Poselski projekt ustawy można bezpłatnie pobrać tutaj:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-179-2016/$file/8-020-179-2016.pdf

Żródło" Sejm RP - www.sejm.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: telewizja opłata audiowizualna abonament rtv ustawa medialna
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres