www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Pozostałe   »   Od kiedy będzie możliwy ślub w plenerze?

redaktor 04 stycznia 2015 Od kiedy będzie możliwy ślub w plenerze?

Wyjątek stanowi art. 47 ust. 1, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Przepis ten stanowi, że po dokonaniu rejestracji zdarzenia czyli sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu wydawany jest bezpłatnie z urzędu 1 odpis skrócony aktu stanu cywilnego.

Ustawa ta wprowadzi:

1. Elektroniczną  rejestrację aktów urodzeń, małżeństw i zgonów

Ma ona na celu wydanie  osobom zainteresowanym  na ich wniosek odpisów aktów stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego  jak również możliwość uzyskania odpisu w formie elektronicznej (art. 124 ust. 1  ustawy).

2. Zaświadczenie o stanie cywilnym

W art. 44 ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy zostanie wprowadze wydanie z rejestru stanu cywilnego zaświadczenia o stanie cywilnym.  Ma ono zastąpić wymagany do tej pory odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu.  

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym będzie można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Co istotne, zaświadczenie o stanie cywilnym może zostać wydane na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zaświadczenie o stanie cywilnym zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od daty jego  sporządzenia.

Dokument ten będzie zawierał:

1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby, której stanu cywilnego dotyczy, płeć,  imiona oraz nazwiska rodowe rodziców;

2) oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.

Wydawane to będzie osobie, której dotyczy (art. 49 ust. 2 ustawy). Zgodnie z art.119 niniejszej  ustawy opłata pobierana od  wydania zaświadczenia to koszt  38 zł.  

2. Nadawanie dziecku obcego imienia

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch dla niego imion. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

Co istotne niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci (art. 59 ustawy).

3. Rozszerzoną możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego

W art. 85 ust. 5  niniejszej ustawy prawodawca rozszerzył możliwość wstąpienia w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składani u oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Oprócz opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa  pobierana będzie opłata dodatkowa, która stanowi dochód gminy. Minister spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia jej wysokość.

Do czasu wejścia w życie ustawy  kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w  którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności ( art. 85 ust. 4 ustawy).

Żródło:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – www.msw.gov.pl

Podstawa prawna:

- art. 44 ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 59, art. 85 ust. 4 – 5, art. 119, art. 124 ust. 1 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741)

Stan prawny na dzien 1 marca 2015 roku tj. po wejściu w życie Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: USC zmiany w prawie akta stanu cywilnego
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres