www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rozwód   »   Odpowiedź pozwanej na pozew o rozwód - nawigacja

redaktor 28 lutego 2016 Odpowiedź pozwanej na pozew o rozwód - nawigacja

Odpowiadając na pozew pozwany ustosunkowuje się do żądań powoda oraz zarzutów zawartych w pozwie. Może się z nimi zgodzić albo je odrzucić. Poniżej znajdą Państwo schemat odpowiedzi na pozew rozwodowy, w którym powód wnosi o orzeczenie rozwodu z winy obu stron, przyznanie mu prawa do opieki nad wspólnym dzieckiem oraz zasądzenia alimentów dla dziecka od pozwanej - matki dziecka.

 

............, 2016 - ....... - ........

Sąd Okręgowy
Wydział I Cywilny

ul. .............................

00 - 000 ...................


Powód: ....................

PESEL: ......................

Adres: ......................


Pozwana: ..................

PESEL: .......................

Adres :........................


Sygn. akt. ................


Odpowiedź pozwanej na pozew o rozwód

W  dniu ......... r.  pozwana  otrzymała odpis pozwu  o rozwód  bez orzekania winie, który powód ............................. złożył w Sądzie Okręgowym Wydział I Cywilny w ................ .  Odpowiadając na pozew pozwana wnosi o:

1) rozwiązanie małżeństwa  stron zawartego w dniu …………….. w Urzędzie Stanu Cywilnego w ……………………… – nr aktu małżeństwa …………………….. - poprzez rozwód z wyłącznej winy powoda,

2) powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnią/małoletnim ..................  -  pozwanej  oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy niej,

3) ograniczenie powodowi władzy rodzicielskiej do decydowania o istotnych sprawach dziecka dotyczących wyboru szkoły oraz leczenia.

4) ustalenie kontaktu powoda ...................... z dzieckiem  co drugą sobotę miesiąca w godz. .......... w obecności pozwanej – matki dziecka, w okresie świąt ...............,  w okresie wakacji ........................ .

5) przyznanie alimentów na małoletnia/małoletniego ....................... w kwocie …………….. zł miesięcznie płatnych do rąk pozwanej – matki dziecka z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

6) dopuszczenie dowodu z dokumentów załączonych do odpowiedzi na pozew,

7) dopuszczenie dowodu z zeznań świadków: .................................. na okoliczność wyłącznej winy powoda w rozpadzie małżeństwa stron.

Uzasadnienie

................................................................................................................................... ( W uzasadnieniu należy opisać co było przyczyną  trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz z którymi twierdzeniami powoda zawartymi w pozwie pozwana się nie zgadza i dlaczego. W naszym przykładzie  jeżeli małżonek wnosi o rozwód z winy obu stron, a pozwana uważa, że wina rozpadu małżeństwa leży po stronie powoda, wtedy może się nie na to nie zgodzić. Podaje wtedy na czym polega wina powoda oraz przedstawia dowody na tę okoliczność np. dokumenty, zdjęcia, dopuszczenie dowodu z zeznań świadków. W przypadku, gdy powód wnosi o powierzenie wykonywania mu władzy rodzicielskiej i zasądzenie od pozwanej alimentów dla dziecka, a pozwana uważa, że małżonek jest osobą nieodpowiedzialną i ma na to dowody wówczas wnosi o powierzenie jej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy niej i zasądzenie dla niego alimentów od powoda).

 

............................. (podpis pozwanej)

Załączniki:

- odpis odpowiedzi na pozew,

- odpis załączników.

Sprawdż:

Odpowiedź na pozew - co zawiera ?

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rozwód poradnik rozwodowy odpowiedź na pozew nawigacja
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres