www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Podatek dochodowy   »   Podatek CIT – informacje dla firm

redakcja 28 lutego 2020 Podatek CIT – informacje dla firm

W Polsce przedsiębiorstwa funkcjonują jednak w różnych formach prawnych, a działalność gospodarczą prowadzić mogą nawet osoby fizyczne. Dlatego ograniczono działanie podatku dochodowego, do określonego katalogu podmiotów profesjonalnych, a następnie narzucono określone reguły rozliczania go oraz zapłaty. Które firmy powinny więc rozliczyć CIT? I jak prawidłowo to zrobić?

Kto jest podatnikiem podatku dochodowego CIT?

Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych (w tym w szczególności brzmienia artykułów 1 i 6), podatnikiem podatku CIT w Polsce są:

 • po pierwsze - najważniejsza grupa, czyli tak zwane osoby prawne,

 • po drugie - jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

 • po trzecie - spółki kapitałowe w organizacji,

 • po czwarte - spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce,

 • po piąte - podatkowe grupy kapitałowe;

 • oraz na koniec: spółki niemające co prawda osobowości prawnej, ale mające siedzibę lub zarząd w innym państwie – pod warunkiem, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa pochodzenia traktowane są jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Oczywiście ustawodawca od tych głównych zasad przewidział szereg wyjątków, w tym w szczególności dotyczących jednostek budżetowych. Dlatego w każdym wypadku wątpliwości czy dany podmiot podlega podatkowi CIT, warto sięgnąć bezpośrednio do Ustawy lub zasięgnąć porady u specjalisty, czy też w odpowiednim, specjalistycznym programie do opracowywania deklaracji podatkowych (w tym na przykład CIT-8).

Dla kogo przygotowano formularz CIT-8?

Do rozliczenia podatku CIT służy tak zwane zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego lub poniesionej straty, za dany (zakończony) rok podatkowy. Należy je złożyć do końca 3-go miesiąca roku następnego po roku podatkowym. W praktyce, obecnie rozliczany będzie zakończony 2019 rok, więc w przypadku przedsiębiorstwa, którego rok podatkowy jest równoważny dla roku kalendarzowego, zeznanie należy przygotować do dnia 31 marca 2020 roku. W tym samym terminie należy też wpłacić zobowiązanie podatkowe.

Formularze i druki CIT

Istnieje wiele formularzy CIT. Jednym z najpopularniejszych z nich, jest tak zwany CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Nie jest jednak jedynym dokumentem dotyczącym CIT. Poza nim, wyszczególnić można:

 • CIT-5 - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

 • CIT-6AR - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

 • CIT-6R - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • CIT-7 - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

 • CIT-8 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;

 • CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku;

 • CIT-8AB - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy;

 • CIT-8S - Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;

 • CIT-8SP - Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;

 • CIT-10Z - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • CIT-11R - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR;

 • CIT-14 - Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji;

 • CIT-D - Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach;

 • IFT - 2 / IFT-2R - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

undefined

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: CIT podatek
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1