www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Podział majątku   »   Podział majątku małżonków w czasie rozwodu ? czy jest możliwy?

redaktor 17 października 2011 Podział majątku małżonków w czasie rozwodu ? czy jest możliwy?Zgodny podział majątku wspólnego  

W pozwie rozwodowym, jeżeli wcześniej nie została podpisana  intercyza, małżonkowie mogą wnieść o podział majątku wspólnego. Zezwala na to art.58 par.3 KRO, zgodnie z którym na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje przedłużenia sprawy rozwodowej Tak może być przypadku, gdy strony są zgodne w kwestii podziału majątku dorobkowego pomiędzy siebie.

Jakie są ograniczenia

Załóżmy, że przedmiotem podziału majątku jest między innymi mieszkanie. Jeżeli przy podziale majątku mieszkanie przejdzie na jedną ze stron, wtedy druga z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego musi je opuścić. W sprawach o podział majątku wspólnego małżonków stosuje się art. 624 par.1 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.). Z jego treści wynika, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przyznającego dotychczasowym współwłaścicielom części lub jednemu z nich całości rzeczy własność przechodzi na uczestników wskazanych w postanowieniu.

W świetle  art.622 par.2 K.p.c. sąd wyda postanowienie odpowiadające zgodnemu wnioskowi o podział majątku wspólnego jeśli  wskazany  jego podział jest zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz ”(…) nie narusza w sposób rażący interesu uprawnionych”.

Zobaczmy bezpłątny fragment pozwu

Pozew o rozwód bez orzekania o winie i podział majątku wspólnego

………….,2011 - …..-……..

Sąd Okręgowy Wydział Cywilny
ul…………………….
00-000………………

 

Powódka:  …(imię, nazwisko, adres)…
Pozwany:  …(imię, nazwisko, adres)…

 Wartość przedmiotu sprawy….........zł.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie i podział majątku wspólnego

 Powódka wnosi:

1) o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powodki ................................. z pozwanym ………………………………., zawartego w dniu ……… przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego  w ………………..,nr aktu małżeństwa…………….bez orzekania o winie;

2) o powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią/małoletnim ……………………………….ur. …………………w…………………….;

3) o zasądzenie od pozwanego………………………….na rzecz małoletniej/małoletniego ………………………………………………tytułem alimentów  kwoty ………zł płatnej do rąk powódki (matki dziecka ) poczynając od uprawomocnienia się wyroku do dnia 15 każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki  w płatności;

4) o dokonanie podziału majątku wspólnego stron:

a) przez  przyznanie powódce na wyłączną własność spółdzielczego  własnościowego prawa do lokalu  przy ul…………………..w …………………….o powierzchni ……………..mkw., dla którego w Sądzie Rejonowym  w ………………….prowadzona jest księga wieczysta nr …………………….. wraz z jego wyposażeniem składającym się z mebli kuchennych wraz z lodówką, kompletu wypoczynkowego, kompletu sypialnego, telewizora marki …………….;

b) przez przyznanie pozwanemu działki rolnej zlokalizowanej w miejscowości………………………., dla której w Sądzie Rejonowym w…………………………prowadzona jest księga wieczysta nr ………………oraz samochodu osobowego Fiat Panda, nr rej. ……........,nr silnika.............., o wartości...............zł;

5) o obciążenie obu stron kosztami postępowania.

Uzasadnienie

 Strony zawarły związek małżeński  w dniu………………przed kierownikiem urzędu Stanu Cywilnego w ………………………….. W czasie trwania małżeństwa urodziła /urodził się w dniu ..…….........córka/syn stron .................................................................

Dowód:

- skrócony odpis aktu małżeństwa;
- skrócony odpis  aktu urodzenia  córki/syna

UWAGA : TO JEST TYLKO CZĘŚĆ POZWU. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO CAŁOŚCI KLIKNIJ TUTAJ

W uzasadnieniu należy: opisać jak wyglądało pożycie małżeńskie powódki i pozwanego, podać przyczyny wystąpienia strony o rozwód, podkreślić, że w powyższych warunkach nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. 

Opłata od pozwu

Od pozwu sąd pobiera opłatę w wysokości 600 zł. Opłatę sądową można  wnieść:

1) naklejając znaki opłaty sądowej  na pozwie lub
2) opłacając pozew w kasie sądu albo
3) wpłacając ją  na rachunek bankowy sądu (do pozwu dołączamy dowód wpłaty).

Co istotne, jeżeli w pozwie strony wnoszą zgodny projekt podziału majątku dorobkowego, wtedy w orzeczeniu końcowym sąd doliczy opłatę 300 zł tytułem  niniejszego podziału (art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.z  2010 r. nr 90, poz. 594).

Ważne!

Jeżeli równocześnie z pozwem o rozwód strona wnosi o zwolnienie od kosztów sadowych wówczas należy do pozwu  dołączyć: 1) wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych  w treści którego należy  wyjaśnić trudną sytuację życiową (osiągane niskie dochody, wydatki, chorobę w  rodzinie, brak pracy, niezdolność do pracy); 2) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (formularz dostępny w sądzie lub jest do pobrania  ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości). 

Jeżeli złożony pozew nie posiada braków formalnych, wtedy sąd przesyła go stronie pozwanej oraz wyznacza termin pierwszej rozprawy.

Podstawa prawna:

- art.56  par. 1 KRO;
- art.58 par.3 KRO;
- art.622 par.2 K.p.c.;
- art.624 zd. 1 K.p.c.

Stan prawny na 17 pażdziernika 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podział majątku rozwód wspólność majątkowa
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres