www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Odpowiedzialność materialna   »   Pozew o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika - wzór z uzasadnieniem

redakcja 17 kwietnia 2012 Pozew o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika - wzór z uzasadnieniem

Pozew o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika - wzór z uzasadnieniem
Skorzystaj już dziś
juz od 59zł
lub

Wałbrzych, 12 lipca 2009 r.

Do Sądu Rejonowego
Wydział Pracy
w Wałbrzychu

Powód: Jan Koniecpolski , Wałbrzych, ul. Strzelista 44 lokal 4.
Pozwany: Adam Nowak zam. w Wałbrzychu, ul. Polna 2 m. 8

Wartość przedmiotu sporu: 1 100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych 00/100)

POZEW o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika

Wnoszę o:

 1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 1 100,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), z odsetkami ustawowymi od dnia 1 lipca br. do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika,

 2. wezwanie na rozprawę świadków:
  1) Stefana Czerwca, zam. w Wałbrzychu, ul. Brzegowa 21 m. 7,
  2) Wandę Krzywą, zam. w Wałbrzychu, ul. Pocztowa 9 m. 2,

 3. dopuszczenie dowodu z następujących dokumentów:
  a) zaświadczenia powoda z ewidencji działalności gospodarczej,
  b) umowy o pracę stron z dnia 21 maja 2007 r.,
  c) potwierdzenia wpłaty 1 100,00 zł na rzecz właściciela uszkodzonego pojazdu,

 4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie mechaniki samochodowej.

Dowód: - zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej

Pozwany jest pracownikiem powoda. Pozwany wykonuje pracę mechanika w warsztacie powoda.

Dowód: - umowa o pracę z dnia 21 maja 2007 r.

Pozwany w dniu 23 czerwca br. wykonywał w warsztacie samochodowym pracę. Do warsztatu dostarczono pojazd, w którym naprawa układu hamulcowego wymagała użycia podnośnika hydraulicznego. Pozwany użył podnośnika w sposób, który doprowadził do zgniecenia elementów poszycia pojazdu. Wina pozwanego za powstanie szkody jest oczywista, tylko on obsługiwał sprawnie działający podnośnik.

Dowód:

- przesłuchanie stron,

- przesłuchanie świadków Stefana Czerwca i Wandy Krzywej

Właściciel pojazdu zwrócił się do powoda o naprawienie szkody. Powód wraz z właścicielem pojazdu oszacowali wartość straty na kwotę 1 100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych 00/100), w oparciu o rynkowe ceny uszkodzonych podzespołów i koszty ich montażu. Sumę tę powód wypłacił właścicielowi pojazdu w dniu 1 lipca br.

Dowód: - potwierdzenie wpłaty 1 100,00 zł na rzecz właściciela uszkodzonego pojazdu,

- przesłuchanie stron,

- przesłuchanie świadków Stefana Czerwca i Wandy Krzywej

Pozwany nie kwestionował swej winy za zaistniałe zdarzenie. Jest on doświadczonym mechanikiem z wieloletnim stażem pracy.

Pracodawca może dochodzić odszkodowania od pracownika, który wyrządził przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych szkodę osobie trzeciej. Powód dochodzi zatem od pracownika poniesionych kosztów naprawienia szkody, tj. kwoty 1 100 zł, z odsetkami ustawowymi od dnia 1 lipca br., tj. od dnia naprawienia szkody przez powoda.

Pozwany nie zgodził się na potrącenie mu z wynagrodzenia kwoty odszkodowania.

W tym stanie rzeczy powództwo jest konieczne i uzasadnione.

Opłatę sądową od pozwu, w kwocie 55,00 zł uiszczono poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej tej wartości na niniejszym pozwie.

Jan Koniecpolski

Załączniki:

 1. zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,

 2. umowa o pracę z dnia 21 maja 2007 r.,

 3. potwierdzenie wpłaty 1 100,00 zł na rzecz właściciela uszkodzonego pojazdu,

 4. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 55,00 zł,

 5. dwa odpisy pozwu z załącznikami.

Objaśnienia

Pozew może wnieść pracodawca. Pozew wnosi się w celu uzyskania odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od stopnia winy pracownika. Zasada ogólna – odszkodowanie ma odpowiadać wysokości szkody. Odszkodowanie nie może przekroczyć 3 miesięcznego wynagrodzenia – jeśli szkodę wyrządzono nieumyślnie. Jeśli szkodę wywołał pracownik umyślnie – naprawić winien szkodę w pełnej wysokości. Jeśli do naprawienia szkody dochodzi w drodze ugody – wysokość odszkodowania może być obniżona, obniżyć odszkodowanie może również sąd – w razie zawarcia ugody sądowej. Pozew należy wnieść do sądu pracy – sądu rejonowego właściwego dla pozwanego albo przed sąd, w którym praca jest, była lub miała być wykonywana lub przed sąd miejsca zakładu pracy. Powództwo jest zasadne jeśli pracodawca szkodę naprawił, a szkoda wynikła z winy pracownika. Roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody przedawnia się z upływem roku od dnia, kiedy pracodawca dowiedział się o wyrządzeniu szkody, nie później jednak niż z upływem lat trzech od dnia jej wyrządzenia. Pozew może być również wniesiony ustnie do protokołu we właściwym sądzie. W pozwie należy wskazać winę pracownika, wysokość szkody i fakt naprawienia szkody przez pracodawcę. Od pozwu należy uiścić opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: pracownik sąd pracy odpowiedzialność materialna pracownika odpowiedzialność materialna
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1617    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres