www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo spadkowe   »   Zachowek   »   Pozew o zachowek - omówienie

redaktor 02 marca 2013 Pozew o zachowek - omówienie

Na podstawie art. 1007 par. 1 Kodeksu cywilnego roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.

Sprawdż:

Czy zawsze istnieje obowiązek zapłaty zachowku dla osób uprawnionych?
Zachowek - komu i kiedy się należy

Sąd właściwy w sprawach spadkowych

Powództwo o zachowek wnosi się do sądu rejonowego, wydział cywilny w okręgu którego ostatnio mieszkał spadkodawca, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie można  ustalić, wtedy będzie to sąd miejsca, w którym  znajduje się majątek spadkowy  lub jego część ( art. 39 K.p.c.).

Schemat pozwu

Pozew o zachowek w swojej treści powinien zawierać ogólne warunki  przewidziane dla pozwu w art. 187 K.p.c. w powiązaniu z art. 126 K.p.c.:

 1. Każdy pozew powinien zawierać miejscowość i datę jego sporządzenia oraz oznaczenie stron. Stronami w sprawie o zachowek będą powód/powodowie  tj. osoba lub osoby uprawnione do zachowku lub ich przedstawiciele ustawowi i pozwany/pozwani  czyli  osoba /osoby zobowiązana do zachowku. Należy podać wtedy imiona, nazwiska i adresy stron.
 2. Z art. 19 par. 1 K.p.c. wartością przedmiotu sporu  jest  zawsze dochodzona kwota zachowku.
 3. Pismo do sądu powinno być właściwie zatytułowane: np. Pozew o zachowek.
 4. W pozwie powód określa  swoje żądanie. Przykładowo wnosi on o zasądzenie od strony pozwanej  (imię nazwisko) na rzecz powoda (imię, nazwisko) kwoty ( żądana kwota)  z ustawowymi odsetkami od dnia następującego  po dniu ogłoszenia testamentu  po zmarłym /zmarłej (imię, nazwisko) tj. od dnia (data) r.  do dnia zapłaty, tytułem zachowku po zmarłym (imię, nazwisko). Powód powinien wnieść także o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego  dotyczącej  np. wyceny nieruchomości oraz Postanowienia Sądu Rejonowego (nazwa i adres sądu) z dnia  (data) r. o stwierdzenie nabycia spadku przez pozwaną oraz odpisu/odpisów  skróconego aktu urodzenia powoda oraz skróconego odpisu aktu zgonu spadkodawcy na okoliczność ustalenia uprawnienia powoda/powodów  do otrzymania zachowku. Powód może obciążyć również pozwanego kosztami opłaty od wniesienia pozwu (5% wartości przedmiotu sporu).
 5. Następnie powód uzasadnia je poprzez udokumentowane okoliczności faktycznych . Powód podaje, kiedy i gdzie zmarł spadkodawca, kto jest po nim spadkobiercą testamentowym, kiedy i gdzie odbyła się sprawa spadkowa. Powód zaznacza, że jest spadkobiercą ustawowym spadkodawcy i w chwili śmierci spadkodawcy  był pełnoletni. Jako dowód dołącza do pozwu skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz skrócony odpis  swojego aktu urodzenia. Należy podać również co stanowi majątek spadkowy, gdzie ten majątek się znajduje i jaką przedstawia wartość. Dowodem będzie opinia biegłego.
 6. W pozwie powinny znaleźć się następujące załączniki: odpis skrócony aktu urodzenia powoda, skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, potwierdzenie dokonania opłaty sądowej od wniesienia pozwu, odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,  lub odpis zarejestrowanego  u notariusza  aktu poświadczenia dziedziczenia (jeżeli powód je posiada), odpis pozwu  wraz z załącznikami dla strony pozwanej,
 7. Powód  lub jego przedstawiciel ustawowego w przypadku, gdy powód jest małoletni, podpisuje  czytelnie wnoszony pozew.

 Zobacz:

Pozew o zachowek - wzór

Pozew podlega opłacie

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594 ze zm) od wniesienia pozwu o zachowek  sąd pobiera opłatę stosunkową. Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu. Z art. 21 niniejszej ustawy zaokrągla się ją  do pełnej złotówki.

Niniejsza opłata może zostać  zrealizowana poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej. Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1. 500 zł. Pozew można opłacić  gotówka w kasie sądu  lub przelewem na rachunek bankowy z zaznaczeniem czego dotyczy wpłacana kwota. Numer rachunku bankowego dochodów bieżących sądu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości albo na tablicy ogłoszeń w każdym sądzie. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. z 2006 r., nr 27, poz.199, zm. Dz.U. z  2011 r.,  nr 299 poz. 1775).

Podstawa prawna:

- 19 par. 1 , art.39, art. 126, art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego,

- art. 13, art. 21  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594 ze zm)

Stan prawny na 2 marca 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dziedziczenie testament zachowek poradnik spadkowy
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres