www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy   »   Poznajmy najważniejsze zmiany w urlopie wychowawczym 2014

redaktor 28 grudnia 2013 Poznajmy najważniejsze zmiany w urlopie wychowawczym 2014

Wdrożona została w ten sposób dyrektywa unijna 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego...(Dz. Urz. UE L 68 z 18.03.2010, str. 13). Poznajmy zatem najważniejsze zmiany w urlopie wychowawczym.

Od 1 pażdziernika 2013 roku udzielanie urlopu wychowawczego reguluje art. 186 - 186[8] Kodeksu pracy oraz nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1139).

Sprawdż:

Urlop wychowawczy 2013 - regulacja prawna (1)
Urlop wychowawczy 2013 - regulacja prawna (2)

Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego

Wymiar urlopu wychowawczego od 1 pażdziernika 2013 roku wynosi do 36 miesięcy. Jest on udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Z tego wymiaru ustawodawca przyznał każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka będących pracownikami prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego. Ta części urlopu jest  nieprzenoszalna. Oznacza to, że w przypadku nie wykorzystania jej przez drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka – przepada.

Jeden rodzic lub opiekun dziecka może wykorzystać 35 miesięcy urlopu  wychowawczego na swoje dziecko. Z art. 186 par. 3 Kodeksu pracy (K.p.), jeżeli wychowuje  dziecko niepełnosprawne, wtedy może wykorzystać dwa razy po 35 miesięcy  urlopu wychowawczego na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego

W świetle art. 186 par. 9 w zw. z art. 186 par. 10 Kodeksu pracy rodzic dziecka lub jedyny opiekun dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

1) drugi rodzic dziecka nie żyje,

2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,

3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

... jego udokumentowanie

Prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego należy udokumentować.  Ustawodawca w par. 2 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1139) określa wymaganą dokumentację w tym zakresie.

W tym przypadku do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się:

1) prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej albo o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej lub

2) prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka albo

3) dokumenty lub pisemne oświadczenie, potwierdzające, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Zobacz:

Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy - wzór z objaśnieniem

Wniosek o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy  pracownik może podzielić na  5 części. Urlop wychowawczy udzielany jest przez pracodawcę na pisemny wniosek pracownika złożony na dwa tygodnie przed planowanym jego rozpoczęciem.  We wniosku należy podać:

1) oznaczenie pracownika (imię, nazwisko, nawę wydziału , nr ewidencyjny),

2) oznaczenie pracodawcy ( nazwa i adres pracodawcy),

3) tytuł wniosku: Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego,

4) treść wniosku,

5) podpis pracownika,

6) oświadczenie  drugiego z rodziców dziecka o braku zamiaru korzystania  z urlopu wychowawczego  w okresie wskazanym we wniosku, w tym z wyłącznego prawa do 1 miesiąca wspólnego urlopu wychowawczego.

W treści wniosku pracownik podaje wymiar urlopu wychowawczego w miesiącach z określeniem daty od .... do .... r. Jeżeli pracownik wnioskuje o udzielaenie kolejnej cześci urlopu wychowawczego, wtedy we wniosku podaje ile aktualnie wykorzystał miesiecy urlopu wychowawczego na  swoje dziecko.

Sprawdż:

Wniosek pracownika o udzielenie kolejnej części urlopu wychowawczego - wzór

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik korzysta z urlopu wychowawczego w danym roku kalendarzowym i w tymże roku powraca do pracy, wtedy jego urlop wypoczynkowy nie zostaje proporcjonalnie obniżony (1552 par. 2 K.p.). W czasie korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego nie przedawni się  prawo do nabytego wcześniej wypoczynku. Przykładowo pracownik poszedł na urlop wychowawczy a nie wykorzystał  10 dni  swojego urlopu wypoczynkowego.  W tym bowiem czasie prawo to ulega zawieszeniu. Nasz pracownik wykorzysta tenże wypoczynek po powrocie z urlopu wychowawczego (art. 2931 K.p.).

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może skorzystać z obniżenia wymiaru etatu nie niższym niż 1/2 etatu. Zezwala na to przepis art. 186[7] K.p. Wniosek pracownika jest wtedy dla pracodawcy wiążący.

Ważne!

Jeżeli podane tutaj informacje są niewystarczające  Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

 - art. 1552 2,  art. 186 , 1866, art. 2931 Kodeksu pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1139)

Stan prawny na 28 grudnia 2013 roku

 


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: urlop wychowawczy zmiany w urlopie wychowawczym prawo 2014
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1