www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rozwód   »   Przyczyny rozwodów w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2)

redaktor 07 maja 2012 Przyczyny rozwodów w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2)

Zobacz:

Przyczyny rozwodów w orzecznictwie Sądu Najwyższego (1)

Niezawinione przyczyny

1. Choroba.

Art. 23 KRiO nakłada na małżonków obowiązek wzajemnej pomocy. Jest szczególnie ważne w trudnych życiowych sytuacjach, w których może znaleźć się każda rodzina. Choroba jest właśnie często taką jedną z niezawinionych nieszczęść, która wymaga pomocy. Opuszczenie małżonka w tak trudnej sytuacji spotyka się z ogromnym sprzeciwem moralnym społeczeństwa jako zachowanie nieetyczne.

W orzeczeniu z dnia 21 stycznia 1959 r., II CR 1120/57 (RPE 1960, nr 3, s. 286) SN wskazał, że choroba jednego z małżonków w normalnym toku rzeczy zobowiązuje drugiego małżonka do tym większej troski i dołożenia wszelkich możliwych starań w celu przywrócenia choremu zdrowia. Tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy wszelkie starania nie odniosły skutku, a rodzaj i długotrwałość choroby uniemożliwiają normalne współżycie małżeńskie, chorobę można rozpatrywać jako niezawinioną przyczynę rozwodową.

"Choroba weneryczna przebyta przed zawarciem związku małżeńskiego, aczkolwiek zaleczona, lecz pozostawiająca w organizmie ślady mogące się odbić na stanie zdrowia tegoż małżonka lub przyszłego potomstwa małżonków, może być uznana za samoistną, choć niezawinioną przyczynę rozkładu pożycia. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy drugie z małżonków nie wiedziało o chorobie przebytej przez współmałżonka, a okoliczność ta miałaby wpływ na jego decyzję o nie zawieraniu związku małżeńskiego" (orzeczenie SN z dnia 11 listopada 1954 r., II C 1492/53, OSN 1955, poz. 62).

2. Choroba psychiczna

Występująca w okresie zawarcia związku małżeńskiego choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy stanowią ważny powód unieważnienia małżeństwa. Nie ma podstaw do unieważnienia, jeśli stan zdrowia osoby chorej psychicznie lub z niedorozwojem umysłowym nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa (art. 12 KRiO). Jeżeli choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy wystąpiły dopiero po zawarciu związku małżeńskiego ( nie ma już podstaw, by unieważnić małżeństwo) mogą natomiast być uznane za ważne powody rozkładu pożycia. Choroba psychiczna, z reguły powoduje zerwanie więzi duchowej między małżonkami, brak zaś wspólnoty duchowej zawsze jest objawem rozkładu pożycia.

"Choroba psychiczna, jeśli ma cechy choroby długotrwałej i poważnej, w zasadzie stanowi powód do rozwodu. Sąd ma obowiązek wyjaśnić stan choroby oraz jej skutki w zakresie powstawania rozkładu pożycia" (orzeczenie SN z dnia 2 grudnia 1957 r., I CR 140/57, OSN 1959, poz. 44)

"Choroba psychiczna małżonka nie wyklucza przypisania mu winy trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego" (Wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 5 stycznia 2001 r. V CKN 915/2000,OSP 2001/6 poz. 92).

3. Impotencja

Niemoc płciowa ( impotencja ) to schorzenie, które charakteryzuje się niemożnością odbywania stosunków płciowych. Są dwie zasadnicze przyczyny impotencji: chorobę lub starość. W pierwszym wypadku do oceny niemocy płciowej jako ważnego powodu rozkładu pożycia należy stosować ogólne reguły dotyczące chorób jako przyczyn rozkładu. W drugim wypadku natomiast należy uznać, że ten, kto zawiera związek małżeński z osobą w wieku podeszłym, musi się liczyć z ewentualną niemocą płciową współmałżonka.

4.  Różnica charakterów

"Zasadnicza różnica charakterów i usposobień małżonków może stanowić przyczynę zupełnego i trwałego rozkładu pożycia stron; okoliczności te z reguły przedstawiają się jako przyczyny niezawinione przez strony" (orzeczenie SN z dnia 31 października 1950 r., C 225/50, NP 1951, nr 11, s. 46).

Przyczyny, które mogą być zawinione lub niezawinione

 I. Bezpłodność

Bezpłodność, jeśli wywołała rozkład pożycia, należy uważać za niezawinioną przyczynę rozkładu (SN z dnia 10 marca 1951 r., C 48/51, PiP 1951, z. 12, s. 974; orzeczenie SN z dnia 18 sierpnia 1955 r., II CR 1082/54).

Z zasady bezpłodność jest przyczyną niezawinioną, jeśli jednak została spowodowana świadomie przeprowadzonym zabiegiem, uznać ją można za przyczynę zawinioną. Nie można mówić jednak o winie, jeśli zabieg był przeprowadzony za zgodą obu stron i przy ich całkowitej akceptacji

II. Różnica wieku

"Znaczna różnica wieku małżonków, w rażący sposób odbiegająca od przyjętych w społeczeństwie norm obyczajowych w tym względzie, może być poczytana małżonkom jako wyraz obopólnej lekkomyślności, mogącej przyczynić się do tego, że pożycie małżeńskie od początku posiada zarodki przyszłego rozkładu" (orzeczenie SN z dnia 29 sierpnia 1950 r., C 164/50, NP 1951, nr 11, s. 46).

"Znaczna różnica wieku małżonków (w danej sprawie ponad 30 lat) może być uważana za ważną przyczynę rozkładu, gdyż przy tak dużej różnicy wieku postępowanie małżonka wiekiem starszego wobec małżonka młodszego, nie przepojone dostateczną troskliwością i wyrozumiałością, może stanowić zarzewie rozkładu o wiele łatwiej niż między małżonkami bardziej dobranymi pod względem wieku. W tej sytuacji, gdyby nawet należało dojść do wniosku, że pozwanemu małżonkowi (starszemu o 30 lat) nie można przypisać winy rozkładu, sąd powinien rozważyć wpływ tak wyjątkowej różnicy wieku na rozkład pożycia stron na płaszczyźnie niezawinionej przyczyny" (orzeczenie SN z dnia 21 kwietnia 1960 r., IV CR 631/59, OSPiKA 1961, poz. 161).

III.  Wady oświadczenia woli

Oświadczenie woli składane przez osoby zawierające związek małżeński może być dotknięte wadą na skutek błędu, podstępu, groźby czy pozorności.

Zgodnie  z Kodeksem cywilnym nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

"Wady oświadczenia woli (...) mogą stanowić ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego. Małżeństwo jednak może być rozwiązane z takiego powodu wówczas tylko, kiedy istotnie zachodzi ścisły związek przyczynowy między rozkładem a wadą oświadczenia woli (...)" (SN z dnia 8 października 1952 r., C 1809/51 ).

Stan prawny na 7 maja 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rozwód małżeństwo poradnik rozwodowy SN
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres