www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wynagrodzenie   »   Resort pracy zaczyna ustalać wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2014

redaktor 24 maja 2013 Resort pracy zaczyna ustalać wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2014

Zgodnie z art. 10 par. 2 Kodeksu pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określa państwo.

Regulacja prawna

Zgodnie z dyspozycją zawartą  w art. 2 ust. 1 -  4  Ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. , nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji.

Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej Komisji:

1) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia:

2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;

3) informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia;

4) informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;

5) informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;

6) informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności;

7) informację o poziomie życia różnych grup społecznych;

8) informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia.

Trójstronna Komisja, po otrzymaniu propozycji i informacji uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca każdego roku.

W świetle art. 5 ust. 1 niniejszej ustawy wysokość minimalnego wynagrodzenia,  jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

 Minimalne wynagrodzenie  powinno wzrosnąć

W Ministerstwie  na podstawie prognoz ekonomicznych na przyszły rok wyliczono, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku powinno wzrosnąć o co najmniej 80 zł do 1.680 zł.

Sprawdż:

W 2013 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę

Niniejsza kwota  została ustalona w oparciu o:

  • prognozowany na 2014 r. wzrost inflacji - 2,4%;
  • prognozowany na 2014 r. realny wzrost PKB - 2,5% (do obliczenia  płacy minimalnej przyjmuje się 2/3 tego wskaźnika tj.1,67%);
  • wskaźnik weryfikacyjny zastosowany w odniesieniu do obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia - 1,00875486381. Uzyskuje się go przez podzielenie wskaźnika wzrostu cen w roku poprzednim (103,7%) przez prognozowany wskaźnik wzrostu cen w roku poprzednim (102,8%).

Negocjacje

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która ma obowiązywać  w 2014 roku zostanie przedstawiona do negocjacji Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Na uzgodnienie wysokości płacy minimalnej Komisja Trójstronna ma czas do dnia 15 lipca br.

Jeżeli partnerzy społeczni nie dojdą do porozumienia, wtedy decyzję o podwyżce podejmie Rada Ministrów. Musi to zrobić do 15 września  2013 roku. Co ważne,  kwota podwyżki płacy minimalnej nie może być niższa od wysokości zaproponowanej do negocjacji Komisji Trójstronnej.

Żródło: Ministerstwo Pracy i Polotyki Społecznej - www.mpips.gov.pl

Stan prawny na 24 maja 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wynagrodzenie umowa o pracę minimalne wynagrodzenie rząd
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres