www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Rodzaje patentów

chilli 24 sierpnia 2012 Rodzaje patentów

Patenty zależne odnoszą się do sytuacji, kiedy to korzystanie z wynalazku wybiegałoby poza zakres wynalazku objętego ochroną przez wcześniejszy patent[1]. Można stwierdzić, że patent zależny definiuje sytuację prawną konkretnego wynalazku objętego ochroną przez "zwykły" patent. Wobec tego nie jest udzielany w formie odrębnego. Co istotne, w przypadku wygaśnięcie patentu wcześniejszego patent zależny traci swój charakter[2]. W sytuacji, gdy wynalazek chroniony patentem zależnym wprowadza istotny postęp techniczny o poważnym znaczeniu gospodarczym, wówczas uprawniony z patentu zależnego ma możliwość ubiegania się o udzielnie licencji przymusowej obejmującej swym zakresem wynalazek wcześniejszy[3].

Z kolei wspomniany już patent dodatkowy stanowi szczególna formę patentu zależnego. Jest on wydawany uprawnionemu z patentu głównego, jako odrębny dokument. Wydaje się go w sytuacji, kiedy wynalazek chroniony patentem ulepszono bądź uzupełniono. Zatem uprawnionym z patentu jest ten sam podmiot. Elementarną cechą tego rodzaju patentu jest fakt, iż jego byt prawny jest ściśle związany z patentem głównym. Wobec tego patent dodatkowy traci moc wraz z patentem głównym. Będzie to miało miejsce np. w przypadku unieważnienia lub wygaśnięcia patentu głównego[4]. Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli patent główny traci moc na skutek przyczyny, która nie ma wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, wtedy patenty dodatkowe przeistaczają się w patenty "zwykłe". Natomiast okres jego ważności jest taki jak dla udzielonego patentu głównego[5]. Podobny brak związku występuje, w sytuacji kiedy uprawniony zrzeka się patentu dodatkowego. Otóż takie zrzeczenie nie musi wcale być tożsame ze zrzeczeniem się praw do patentu głównego[6].

Oczywistym jest, że również wynalazki objęte patentami dodatkowymi musze spełniać wszystkie wymogi konieczne dla objęcia wynalazku "zwykłym" patentem.  


[1] art. 82 ust.1 pkt 3 pwp.

[2]  M. DU VALL, Prawo patentowe, Wolters Kluver Polska, Warszawa 2008, s. 266.

[3] art. 82 ust.1 pkt 3 i art. 82 ust.2 pwp.

[4]  K. CELIŃSKA - GRZEGORCZYK, Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 172-173.

[5] art.91 zdanie drugie pwp.

[6] art. 224 ust. 6 pwp, a także: M. DU VALL, Prawo… op. cit., s.266-267, M. DU VALL, Prawo własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie, tom 1, Zakamycze, Kraków 2005 s. 49.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: patent Urząd Patentowy RP patent zależny
Ocena: 4,54
Ewelina S. Kwiatek
PORADY: 31    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres