www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Składki ZUS   »   Rozpoczęcie działalności gospodarczej - jaka wysokość składek na ubezpieczenie społeczne?
ifirma - mała księgowość internetowa

redaktor 25 marca 2013 Rozpoczęcie działalności gospodarczej - jaka wysokość składek na ubezpieczenie społeczne?

Ministerstwo Gospodarki wyjaśnia:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), dalej: „s.d.g.”, podstawowym, a także pierwszym w kolejności, obowiązkiem osoby fizycznej, która zamierza wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP, jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 14 ust. 1 s.d.g.). Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku (art. 14 ust. 3 s.d.g.).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 – 2 s.d.g. osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG,
w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym. Wpis do CEIDG jest bezpłatny.

Sprawdż:

Jak założyć firmę w 2012 roku – procedury

(...) Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż poszczególne rodzaje działalności mogą być objęte regulacjami szczegółowymi w zakresie ich wykonywania. Przepisy te mogą uzależniać podjęcie i wykonywanie danego rodzaju działalności gospodarczej od posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych bądź uzyskania koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej czy licencji.

Zobacz:

Na jaki rodzaj działalności potrzebna jest koncesja ?

Dodatkowo zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585) przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z preferencji, w której za podstawę ustalenia składek przyjmuje się kwotę 30% minimalnego wynagrodzenia. Prawo do obniżonych składek przysługuje mu wyłącznie przez 24 pierwsze miesiące prowadzenia działalności.

Składki społeczne od niższej kwoty mogą opłacać tylko osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, pod warunkiem, że:

- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności nie prowadziły innej pozarolniczej działalności,

- nie wykonują na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności wchodzących w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywały w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z ulgi nie mogą korzystać m.in. wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. (...).

Tematy powiązane:

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2012 roku – wybór kwoty, plusy i minusy
Składka ZUS w 2013 roku - 1026,98 zł
Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS – kiedy?

Podstawa prawna:

- art. 18a Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r.,  nr 205, poz. 1585)

Żródło: Ministerstwo Gospodarki - www.mg.gov.pl

Stan prawny na 25 marca 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza składki ZUS firma CEIDG
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres