www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rozwód   »   Rozwód a kredyt hipoteczny małżonków ? co wtedy?

redaktor 22 stycznia 2012 Rozwód a kredyt hipoteczny małżonków ? co wtedy?

Sąd nie podzieli kredytu hipotecznego

Podział majątku małżonków może zostać przeprowadzony na ich zgodny wniosek w czasie sprawy rozwodowej (art.58 par. 3 KRO), albo bezterminowo po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Z żądaniem podziału majątku może wystąpić do sądu rodzinnego każde z rozwiedzionych małżonków. Roszczenie to bowiem nie przedawnia się.

Kredyt hipoteczny, który został udzielony w czasie trwania małżeństwa także po rozwodzie w dalszym ciągu obciąża oboje małżonków.
Sąd nie rozdzieli zobowiązań wobec banku, który udzielił długoterminowego kredytu mieszkaniowego. Kredyt trzeba będzie nadal spłacać.

Negocjacje z bankiem

Byli małżonkowie muszą zadecydować o tym, czy  mieszkanie będzie w dalszym ciągu spłacane wspólnie lub zobowiązanie to przejmie jedno z nich. O podjętej decyzji  trzeba  powiadomić bank, który udzielił  kredytu. Należy złożyć  odpowiedni wniosek wraz z dokumentacja o dochodach. Bank z kolei zweryfikuje zdolność kredytową  wskazanej osoby i wyda decyzję.

W przypadku, gdy  spłata rat kredytu będzie opóżniona lub  niezapłacona , wtedy bank upomni się o nią od każdego z kredytobiorców.  Tak stanowi art. 366 par. 1 K.c. o odpowiedzialności solidarnej dłużników. Dla banku nie jest ważny  ani orzeczony  rozwód, ani  to,  kto  aktualnie przebywa  w tym mieszkaniu. Istotne jest spłacanie rat zgodnie z umową kredytową.

Co istotne, za zgodą banku można  zmienić również  współkredytobiorcę. Zezwala na to art. 519 par. 1 K.c. zgodnie z którym osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Współkredytobiorcą   może być przykładowo nowy partner życiowy jednego z byłych  współmałżonków. W takiej sytuacji poprzez zmianę warunków umowy  kredytowej nastąpi odłączenie jednej osoby od kredytu a przyłączenie  w jej miejsce  nowej.

Zajęcie mieszkania 

W razie  niespłacenia  kredytu  hipotecznego bank zajmie mieszkanie i sprzeda je. Wynika to z art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r.,  nr 131 poz. 1075) : „W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).”

…i nie tylko

Za dług zabezpieczony hipoteką dłużnicy odpowiadają  całym majątkiem. Bank ma zatem prawo zająć nie tylko mieszkanie, lecz również środki  na rachunkach bankowych oraz  rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunkach terminowych do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego (art.54 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.  z 2002 r., nr 72. poz. 665).

Podstawa prawna:

-  art. 336 par. 1 K.c.;
 - art. 519 par. 1 K.c.;
- art. 65 ust. 1 Ustawy  z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r.,  nr 131 poz. 1075)

Stan prawny na  22 stycznia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rozwód bank kredyt hipoteczny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres