www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Spółka z o.o.   »   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Gabor Gościński 19 stycznia 2011 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (art. 16 § 1 KSH). W sprawach nieuregulowanych stosuje się do niej przepisy dotyczące spółki z o.o. Ustawodawca wymaga także bezwzględnie, aby firma spółki kapitałowej w organizacji zawierała dodatkowe oznaczenie „w organizacji” (art. 11 § 2 i 3 KSH).

Podmiotowość prawna spółki z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową. Wynika to bezpośrednio z art. 11 § 1 KSH – spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Ponieważ spółka z o.o. w organizacji nie jest osobą prawną, należy ją zgodnie z art. 331 § 1 KC, kwalifikować jako jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli tzw. ustawową osobę prawną.

Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji jest reprezentowana przez zarząd lub pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników (art. 161 § 2 KSH). W tym miejscu należy przypomnieć, że zarząd  jest obligatoryjnym organem każdej spółki z o.o. Wybór jego członków nie musi jednak nastąpić już w momencie zawarcia umowy spółki. Z tych względów ustawodawca dopuszcza alternatywnie reprezentowanie spółki z o.o. w organizacji przez zarząd lub pełnomocnika wybranego jednomyślną uchwałą wspólników.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji

Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu (art. 13 § 1 KSH). Odpowiedzialność tych osób wobec spółki ustaje z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników (art. 161 § 3 KSH). Wyraźnie należy podkreślić, że chodzi tu tylko o odpowiedzialność wobec spółki. Przywołany przepis nie wyłącza zatem odpowiedzialności wobec osób trzecich. Oznacza to, że wierzyciel dalej będzie mógł egzekwować swoje roszczenia z majątku osoby działającej w imieniu spółki z o.o. w organizacji. 

Wspólnik spółki z o.o. w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami działającymi w imieniu spółki z o.o. w organizacji za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów (art. 13 § 2 KSH). Należy to rozumieć w ten sposób, że wniesienie umownego wkładu zwalnia całkowicie wspólnika od odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji – zarówno względem spółki, jaki i osób trzecich.

Wpis spółki z o.o. w organizacji do rejestru

Spółka z o.o. w organizacji w momencie wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą przechodzą na nią prawa i obowiązki spółki w organizacji (art. 12 KSH). W powyższego przepisu wynika przede wszystkim, że wpis ma charakter konstytutywny, tzn. bez niego nie dojdzie do utworzenia spółki z o.o. W dalszej kolejności należy stwierdzić, że nie powstaje żaden nowy podmiot, a tylko już istniejący nabywa osobowość prawną. Dochodzi zatem do przekształcenia formy prawnej, co w praktyce oznacza, że nie jest konieczne dokonywanie żadnych czynności przenoszących prawa ze spółki z o.o. w organizacji na spółkę z o.o. – dzieje się to z mocy prawa, poprzez dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Rozwiązanie spółki z o.o. w organizacji

Nietypowym zdarzeniem powodującym ustanie bytu spółki z o.o. w organizacji jest jej rozwiązanie. Dzieje się tak, jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne (art. 169 KSH). Do przyczyn powodujących takie sytuacje należy zaliczyć braki formalne umowy spółki czy też rezygnację wspólników z kontynuowania wspólnego przedsięwzięcia. Spółka zobowiązana jest zwrócić wszystkie wniesione wkłady oraz pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich. Jeżeli nie jest w stanie dokonać tego niezwłocznie, konieczne jest przeprowadzenie likwidacji, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji  spółki z o.o. (art. 170 § 1 i 2 KSH).

Sprawdź również : 

Zakładanie spółki z o.o. - wzory dokumentów
Pozycja prawna wspólnika w spółce z o.o. 
Prowadzenie spółki z o..- wzory dokumentów 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: spółka spółka z o.o. spółka z o.o. w organizacji
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres