www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Spółka komandytowo-akcyjna   »   Statut spółki komandytowej-akcyjnej ? wzór z komentarzem.

Gabor Gościński 17 stycznia 2011 Statut spółki komandytowej-akcyjnej ? wzór z komentarzem.

Statut spółki komandytowej-akcyjnej ? wzór z komentarzem.
Skorzystaj już dziś
juz od 59zł
lub

Wzór statutu spółki komandytowo-akcyjnej.doc

Forma statutu spółki komandytowo-akcyjnej

Zgodnie z art. 131 KSH statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być zawarty w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W dokumencie powinny znaleźć się wszystkie postanowienia, które w przyszłości mają obowiązywać pomiędzy wspólnikami. Dokonanie ich w innej formie czy też w innym dokumencie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych. Oznacza to, że będą traktowane, jakby nigdy nie istniały. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest sporządzanie załączników do umowy, które regulują szczegółowo kwestię jedynie podstawowo uregulowaną w samej umowie. Ze statutu spółki musi wynikać jednoznacznie, że celem wspólników jest zawiązanie spółki i uczestniczenie w niej. Komplementariusz nie może uzależnić swojego przystąpienia do niej od jakiegokolwiek warunku. Z momentem podpisania statutu spółki godzi się bezwarunkowo na każde postanowienie zawarte w dokumencie. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki.

Obligatoryjne postanowienia statutu spółki komandytowo-akcyjnej

Postanowienia obligatoryjne to inaczej postanowienia obowiązkowe. Muszą się one bezwzględnie znaleźć w konkretnej dokumencie, aby można mówić o danym jego typie. Innymi słowy, bez zawarcia w statucie postanowień wymaganych przez ustawę, w ogóle nie dojdzie do powstania spółki komandytowo-akcyjnej. Postanowienia obligatoryjne nie mogą być zmienione poprzez wprowadzenie odmiennych regulacji przez wspólników.

Zgodnie z art. 130 KSH każdy statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać:
1) firmę i siedzibę spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,
5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne czy na okaziciela,
6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,
8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej. 

Fakultatywne postanowienia  statutu spółki komandyto-akcyjnej

Postanowienia fakultatywne to takie, które mogą być dowolnie zmienione przez wspólników. Ustawodawca tworzy pewną modelową regulację, ale to od wspólników zależy, czy chcą ją stosować, czy może wolą odmiennie ukształtować daną kwestię. Na możliwość wprowadzenia fakultatywnych postanowień statutowych najczęściej wskazują takie ustawowe zwroty jak:  „statut spółki może przewidywać” czy „chyba że statut stanowi inaczej”. Często jednak brak tak wyraźnej dyspozycji. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej należy również pamiętać, że stosuje się do niej odpowiednio przepisy o spółce jawnej oraz akcyjnej. Co ważne, brak uregulowania przez wspólników w statucie spółki danej sytuacji wcale nie oznacza braku regulacji w ogóle. W tej mierze zastosowanie znajdą przepisy kodeksowe.

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, komplementariusze mogą przede wszystkim odmiennie uregulować zagadnienia dotyczące:

1) sposobu reprezentacji spółki (art. 126 § 1 w zw. z  art. 30 § 1 KSH),
2) prowadzenia spraw spółki (art. 126 § 1 w zw. z  art. 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 KSH),
3) udziału w zyskach i stratach (art. 126 § 1  w zw. z art. 51, 52, 53 i art. 147 KSH),
4) prowadzenia działalności konkurencyjnej przez wspólnika (art. 126 § 1 w zw. z art. 56 KSH),
5) akcji (art. 126 § 1 w zw. z art. 330 § 5 i art. 145 § 3 KSH),
6) walnego zgromadzenia (art. 126 § 1 w zw. z  art. 391 § 3, 403, 408 § 1, 411 § 2, 414, 415 § 5, 417 § 4, 418 § 1 zdanie 3 KSH),
7) rady nadzorczej (art. 126 § 1 w zw. z  art. 391 § 1 zdanie 1 i 146 § 1 pkt 4 KSH),
8) rozwiązania spółki (art. 148 § 1 pkt 4 KSH) oraz
9) likwidacji spółki (art. 150 § 2 KSH).

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: spółka spółka komandytowo-akcyjna statut
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres