www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wykroczenia przeciwko pracownikowi   »   Student pracował bez umowy i ...bez zapłaty - co wtedy?

redaktor 24 grudnia 2011 Student pracował bez umowy i ...bez zapłaty - co wtedy?

Jeżeli warunki świadczenia pracy nie wyczerpują przesłanek określonych w art. 22 Kp., strony mogą, dla celów wykonania określonych działań, zawrzeć umowę cywilno - prawną tj. odpowiednio umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

Tylko umowa zlecenia

W ramach sprzątania zawiera się najczęściej ze zleceniobiorcą umowę zlecenia a więc tzw. umowę starannego działania (art. 734 do 751 kodeksu cywilnego) bowiem skutkiem pracy ma być po prostu posprzątane pomieszczenie. Umowy cywilno-prawne są zawierane pod rządami przepisów kodeksu cywilnego i nie mają do nich zastosowania przepisy prawa pracy i w tej sytuacji roszczenia powstałe na tle takich umów rozstrzyga wskazany w umowie właściwy sąd cywilny. Jest najczęściej sąd wg właściwości miejscowej zlecającego. Stronami takiej umowy są zleceniodawca (czyli ten kto Panu to sprzątanie powierzył) i zleceniobiorca, czyli Pan, który przyjął to do wykonania.

Zebranie dowodów

Brak pisemnej umowy zlecenia nie pozbawia Pana całkowicie możliwości dochodzenia roszczeń w związku z niezapłaceniem umówionego wynagrodzenia za wykonane czynności w okresie wzmiankowanych dwóch tygodni. Mogą oczywiście wystąpić trudności dowodowe w wykazaniu jakie były między Wami ustalenia co do warunków współpracy i zapłaty. Proszę zebrać nazwiska i adresy osób, które mogłyby potwierdzić, że faktycznie Pan wykonywał te czynności, w jakich godzinach i w jakim zakresie.

Droga prawna

W tej sytuacji winien Pan wystąpić (najlepiej pisemnie) do zleceniodawcy o zapłacenie umówionej kwoty, a jeśli ten Panu odmówi, sprawę należy skierować do sądu cywilnego. Postępowanie przed takim sądem jest odpłatne, wpierw przez powoda (a więc osobę występująca z pozwem) w postaci tzw. wpisu, którego wysokość ustala sąd w zależności od wartości przedmiotu sporu, a następnie strona przegrywająca spór winna liczyć się z obowiązkiem poniesienia kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Pomoc prawna

W razie trudności w samodzielnym ustaleniu możliwości działania w tej sprawie, sugeruję Panu zwrócenie o fachową pomoc prawną do wybranej przez Pana kancelarii adwokackiej lub radcowskiej, w której uzyska Pan (zapewne odpłatną) pomoc prawną w formie porady (w tym oceny możliwości skutecznego działania) i ewentualnej dalszej reprezentacji Pana przez ustanowionego pełnomocnika np. w osobie adwokata, w prowadzonym postępowaniu procesowym.

Ważne!

Zauważyć przy tym należy, że wykonywanie pracy w ramach umów cywilnoprawnych nie stanowi pracy w ramach stosunku pracy i w ślad za tym nie podlegają przepisom prawa pracy jak i nadzorowi i kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Okresy takiego zatrudnienia nie są także zaliczanymi do uprawnień pracowniczych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. Nie wydaje się więc po jej zakończeniu dokumentu pn. „Świadectwo pracy”.

Źródło:  PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu - http://www.opole.oip.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o dzieło umowa zlecenia umowy cywilnoprawne
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres