www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo spadkowe   »   Testament   »   Stwierdzenie treści testamentu ustnego - omówienie

redaktor 05 września 2011 Stwierdzenie treści testamentu ustnego - omówienieW jaki sposób sporządza
się testament ustny

Testament ustny sporządza się w ten sposób, że spadkodawca oświadcza ostatnią wolę w obecności co najmniej trzech świadków. Taka forma testamentu jest dopuszczalna wtedy, gdy: 

1) istnieje obawa rychłej śmierci testatora, albo
2) istnieją szczególne okoliczności, gdzie sporządzenie testamentu  zwykłego(własnoręcznego, notarialnego, allograficznego) jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Chodzi tu o okoliczności niecodzienne, które odbiegają od normalnego stanu rzeczy np. powódź, wypadek komunikacyjny, epidemia.

Ważne!

Przyjmuje się, że ostatnia wola spadkodawcy nie musi być wyrażona za pomocą słów. Może być również przekazana przy użyciu gestów i znaków zrozumiałych dla świadków.

Stwierdzenie treści testamentu ustnego

Dla zachowania skuteczności testamentu jego treść musi być stwierdzona. Testament, który nie jest stwierdzony pozostaje nieważny (dziedziczenie ustawowe). Prawodawca przewidział dwie możliwości stwierdzenia testamentu ustnego.

W świetle art. 952 par. 2 K.c. treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków lub osoba trzecia spisze oświadczenie woli spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia.

Oświadczenie niniejsze powinno zawierać:

1) tytuł pisma: Testament;
2) oznaczenie spadkodawcy: jego imię nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania;
3) treść opisowo stwierdzającą oświadczenie  woli;
4) miejsce i datę złożenia oświadczenia  testatora;
5) miejsce i datę sporządzenia pisma;
6) imiona,  nazwiska świadków i adresy  świadków;
7) podpis spadkodawcy i podpisy co najmniej dwóch (z trzech) świadków.

Jeżeli treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, wówczas  w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku świadkowie mogą złożyć przed sądem zgodnie zeznania odnośnie jego treści. W sytuacji, gdy przesłuchanie jednego ze świadków napotyka trudności albo nie jest możliwe wtedy, sąd  może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków (art. 952 par. 3 K.c.).

Unormowanie w Kodeksie postępowania cywilnego

Stwierdzenie nie spisanej treści testamentu ustnego w drodze przesłuchania świadków unormowane zostało w art. 661 i 662 Kodeksu  postępowania cywilnego. Z przepisów tych wynika, że kto dowie się o śmierci spadkodawcy oraz o tym, że treść testamentu ustnego nie została spisana, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym sąd spadku. Podaje wtedy imiona, nazwiska oraz adresy świadków testamentu, jeżeli okoliczności te są mu znane. Świadków, którzy nie stwierdzili treści testamentu na piśmie, sąd wzywa wtedy do złożenia  na wyznaczonym posiedzeniu sądowym zeznań w tej sprawie.

Ważne!

Na podstawie art.955 zdanie 1 K.c. każdy testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

Podstawa prawna:

- art. 952 K.c.;
- art. 955 zd. 1 K.c.;
- art. 661 - 662 K.p.c.

Stan prawny na 3 września 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: testament testament szczególny testament ustny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres