www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Szkolenie: Obowiązki związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w świetle przepisów K.P.

szkolenia@szkolenia-eureka.pl 26 marca 2015 Szkolenie: Obowiązki związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w świetle przepisów K.P.

Cel szkolenia: * omówienie obowiązków ciążących na Pracodawcy w przypadku zatrudniania i zwalniania pracowników, * uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami, * każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

Program szkolenia

I. Dokumentacja pracownicza

a. jakich informacji, dokumentów może żądać przyszły pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie ?
b. czy przyszły pracodawca może żądać innych informacji od kandydata, wykraczające poza ustawowe ?
c. jaki rodzaj dokumentów można przechowywać w aktach osobowych ?
d. czy po zatrudnieniu osoby można przechowywać w aktach osobowych złożone dokumenty z procesu rekrutacji np. CV ?
e. kopia czy oryginał dokumentów ?
f. jakie najczęściej błędy popełnia pracodawca w dokumentacji osobowej ?
g. jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który otrzymuje świadectwo pracy z zajęciem komorniczym ?

II. Zawarcie umowy o pracę

a. jaki jest podział umów o pracę ze względu na czas na jaki zostały zawarte ?
b. czy każda umowa o pracę może być poprzedzona umową na okres próbny ?
c. czy można zawrzeć kilka umów o pracę na okres próbny ?
d. na jaki maksymalny okres można zawrzeć umowę na czas określony ?
e. czy w umowie na czas określony można zawrzeć dłuższy okres wypowiedzenia ?
f. ile maksymalnie umów na czas określony można zawrzeć z pracownikiem i jakie są tego konsekwencje ?
g. czy dopuszczalne jest aneksowanie umów na czas określony ?
h. kobieta w ciąży a obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu ?
i. konsekwencje braku zawarcia klauzuli o możliwości rozwiązania umowy o pracę na czas określony ?
j. jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku nieobecności innego pracownika ?
k. czy istnieje obowiązek przedłużenia umowy na czas zastępstwa kobiecie w ciąży ?
l. jakie informacje musi zawierać umowa o pracę ?
m. jakie wskazać w umowie miejsce wykonywania pracy w przypadku wykonywania pracy w różnych miejscowościach, województwach itp ?
n. jakie dodatkowe informacje musi zawierać umowa o pracę dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ?
o. jak w prawidłowy sposób sporządzić "informację dodatkową" dla pracownika ?
p. jakie terminy obowiązują w przypadku zmian w "informacji dodatkowej" ?

III. Zmiany treści umowy o pracę

a. jakie dokumenty stosujemy w przypadku zmiany warunków pracy i płacy ?
b. jakich warunków umowy o pracę nie można zmienić na podstawie wypowiedzenia zmieniającego ?
c. czy można przekształcić umowę na czas nieokreślony w umowę na czas określony ?
d. jak postąpić w przypadku braku akceptacji przez pracownika nowych warunków ?

IV. Urlopy wypoczynkowe

a. jaki ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego
w niepełnym wymiarze czasu pracy ?
b. jaki ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnosprawnego ?
c. jaki ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika w pierwszym roku pracy ?
d. jaki ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie m.in. z urlopu bezpłatnego, wychowawczego itp ?
e. jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowe na przełomie stażu ?
f. jak planować urlopu i ustalać indywidualne terminy ?
g. w jakich sytuacjach pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego ?

V. Zasady rozwiązywania umów o pracę

a. jak liczyć okres wypowiedzenia w przypadku umów na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony oraz umowy na zastępstwo ?
b. w jakich przypadkach można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia ?
c. jaki termin rozwiązania umowy wpisać w świadectwie pracy jeżeli wypowiedzenie umowy zostało wysłane pocztą ?
d. co zrobić w przypadku kiedy pracownik nie odebrał wypowiedzenia wysłanego pocztą?
e. czy można rozwiązać umowę o pracę w przypadku przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim i wychowawczym ?

VI. Wydawanie świadectwa pracy

a. kiedy należy wystawić świadectwo pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia ?
b. czy istnieje obowiązek wydania świadectwa pracy w sytuacji kilkudniowej przerwy w zatrudnieniu ?
c. czy zawsze po okresie 24 miesięcy istnieje obowiązek wydania świadectwa pracy ?
d. jak stosować stanowiska PIP i MPiPS wydane w sprawie wydawania świadectw pracy ?
e. jak w prawidłowy sposób wypełnić świadectwo pracy nie narażając się na kwestionowanie przez PIP ?
f. jak w prawidłowy sposób wskazać w świadectwie pracy okresy nieskładkowe ?
g. jak postąpić w sytuacji, kiedy były pracownik żąda sprostowania świadectwa pracy ?
h. jak postąpić w sytuacji, kiedy pracodawca zauważył błąd w wydanym świadectwie pracy ?
i. jak postąpić w sytuacji, kiedy były pracownik żąda wydania duplikatu świadectwa pracy ?
j. jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy, który rozwiązał umowę z pracownikiem mającym zajęcie komornicze ?

VII. Dyskusja, indywidualne konsultacje z wykładowcą

Prowadzący:

Przemysław Jeżek

Cena:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji:

http://szkolenia-eureka.pl/obowiazki-zwiazane-z-zatrudnianiem-i-zwalnianiem-pracownikow-w-swietle-przepisow-kodeksu-pracy

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawo pracy szkolenia Centrum szkoleń EUreka
Ocena: 2,50
Centrum Szkoleń EUreka s.c.
EUreka – Twoje centrum szkoleń Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa. Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na: szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych, administrowaniu danych osobowych, tworzeniu umów, realizowaniu zadań finansowo-księgowych. Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa.
PORADY: 70    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres