www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - planowane zmiany ...

szkolenia@szkolenia-eureka.pl 25 marca 2015 Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - planowane zmiany ...

Cel szkolenia: Celem niniejszych warsztatów jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzeniem w praktyce przepisów związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy i Przeciwdziałaniem Finansowaniu Terroryzmu oraz wskazanie jakie zmiany będą konieczne po wdrożeniu przez Polskę IV Dyrektywy. Przedmiotem warsztatów będzie omówienie, obowiązków spoczywających na pracownikach instytucji obowiązanej, metod realizacji tych obowiązków oraz skutecznego przygotowania się do kontroli wykonywanych przez Instytucje zewnętrzne. Zwrócona zostanie również uwaga na tak istotne elementy jak kontrole wewnętrzne i szkolenia pracowników

Program szkolenia

1. Podstawowe informacje z zakresu prania pieniędzy:
·         
Istota prania pieniędzy,
·         
Charakterystyka międzynarodowych aktów prawnych odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
·         
Charakterystyka krajowych uregulowań prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

2. Źródła brudnych pieniędzy
3. Fazy prania pieniędzy
4. Metody prania pieniędzy
5. Zadania GIIF w świetle ustawy
6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych:
·         
Zasady Identyfikacji Klienta,
·         
Klasyfikacja klientów do różnych grup ryzyka – matryca ryzyka,
·         
Zasady rejestracji określonych transakcji,
·         
Zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
·         
Rejestracja transakcji ponadprogowych,
·         
Analiza transakcji,
·         
Zasady typowania tzw. transakcji podejrzanych, typologia transakcji,
·         
Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
·         
Program "Poznaj swojego klienta",
·         
Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane.
7.  Omówienie zmianie, które będą wynikały z wdrożenia IV Dyrektywy
·         objęcia dyrektywą osób handlujących towarami i przyjmujących za nie płatności w gotówce w kwocie od 7500 EUR (obowiązujący aktualnie próg to 15 000 EUR)
·         
wzmocnienia podejścia opartego na ryzyku
·         
zaostrzenia przepisów dotyczących stosowania uproszczonych środków należytej staranności
·         
doprecyzowania definicji rzeczywistego beneficjenta
·         
nałożenia na osoby prawne obowiązku posiadania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych
·         
rozszerzenia definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP’ów) na PEP’ów krajowych
·         
wprowadzania obowiązku poszukiwania PEP’ów wśród beneficjentów rzeczywistych
·         
rozszerzenie oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej
·         
zapewnienia możliwości wymiany informacji w ramach grupy.

8. Terroryzm
1. Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu.
2. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem Terroryzmu.
3. Wdrożenie przepisów ustawy w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu.
4. Zasady postępowania w odniesieniu do klientów.
5. Zasady postępowania w odniesieniu do transakcji.
6. Zamrażanie wartości majątkowych.

Prowadzący:

Paula Kopka

Cena:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji:

http://szkolenia-eureka.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-planowane-zmiany-zawarte-w-iv-dyrektywie

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: przestępstwo szkolenia Centrum szkoleń EUreka terroryzm
Ocena: 2,50
Centrum Szkoleń EUreka s.c.
EUreka – Twoje centrum szkoleń Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa. Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na: szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych, administrowaniu danych osobowych, tworzeniu umów, realizowaniu zadań finansowo-księgowych. Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa.
PORADY: 70    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres