www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Umowy o pracę   »   Terminowe umowy o pracę 2016

redaktor 22 lutego 2016 Terminowe umowy o pracę 2016

Wprowadzone zostały przez Ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220).

Trzy rodzaje umów o pracę

Zgodnie z obecnym stanem prawnym pracodawca może zawierać z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny, na czas nieokreślony, albo na czas określony. W wyniku nowelizacji ustawodawca usunął umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. Każdą z tych umów może poprzedzać umowa o pracę na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy. Ma ona na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Limit czasowy zatrudnienia na umowę terminową

W ustawie nowelizujacej przepisy Kodeksu pracy (K.p.) ustawodawca wprowadził  33 miesięczny okres zatrudnienia. Pracodawca nie będzie mógł teraz zawierać długoletnich umów na czas określony Umowę o pracę na czas określony może  zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie na 33 miesiące. Może to być jedna umowa, albo  dwie lub 3 następujące po sobie umowy z  tym, że  czas ich trwania nie może w sumie  przekroczyć 33 miesięcy. Do tego terminu nie zostają  wliczane umowy  zawierane na okres próbny.

Co istotne, jeżeli zostanie przekroczony dopuszczalny limit 3 umów terminowych, wówczas w dniu następnym po dniu w którym został  przekroczony 33 miesiąc zatrudnienia umowa taka przekształca się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony .

Wyjątki od limitu

Pracodawca może zawrzeć umowę terminowa powyżej 33 miesięcy, jeżeli w jej treści wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie . Co ważne, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy. W formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Wyjątkami od limitu są także umowy zawarte na czas określony :

a) w celu  zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

b) wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

c) wykonywania pracy przez okres kadencji.

Przedłużenie umowy  do dnia porodu

Przedłużenie  dotychczasowej umowy o pracę z pracownicą w ciąży do dnia porodu czasami może przekraczać ustawowy okres zatrudnienia. W tym przypadku pracodawca nie  zawiera  nowej umowy o pracę, ponieważ zastosowanie ma tutaj bezwzględnie obowiązujący art. 177 par. 3 K.p. zgodnie z którym umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Zmiany przy wypowiedzeniach

Od 22 lutego następują zmiany przy wypowiedzeniach. W art. 36 par. 1 K.p. ustawodawca zrównuje okres wypowiedzenia  umowy terminowej z okresem wypowiedzenia umowy bezterminowej.

Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie uzależniony od okresu  zatrudnienia u pracodawcy. Jeżeli jest ono krótsze niż sześć miesięcy, wtedy okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy, wówczas wynosi ono 1 miesiąc. W przypadku zatrudnienia powyżej 3 lat, okres wypowiedzenia  to 3 miesiące.

Podstawa prawna:

- art. 25 – 25[1] , art. 36 par. 1 Kodeksu pracy

Stan prawny na 22 lutego 2016 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawo pracy prawo 2016 umowa o pracę 2016
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres