www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo spadkowe   »   Testament   »   Testament wojskowy - omówienie

redaktor 11 września 2011 Testament wojskowy - omówienie

W Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2003 r. (sygn. akt V CK 120/02) czytamy: ”W stanach chorobowych, które nieuchronnie prowadzą do zgonu chorego, ustawową przesłankę obawy rychłej śmierci (art. 952 par.  1 k.c.) można uznać za spełnioną wówczas, gdy w stanie zdrowia następuje nagłe pogorszenie lub pojawiają się nowe rokowania wskazujące na nadzwyczajną bliskość czasową śmierci spadkodawcy”.

Regulacja prawna

Testament wojskowy jest to ostatnia wola sporządzana w wyjątkowych sytuacjach przez wojskowych (art. 954 K.c.). Sporządzenie testamentu wojskowego reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych (Dz.U. z 1965 r. nr 7, poz. 38). Może on zostać sporządzony tylko w czasie  mobilizacji, wojny lub przebywania w niewoli.

Testament taki oprócz żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową mogą sporządzić:

1) pracownicy cywilni zatrudnieni w wojsku;
2) członkowie personelu stowarzyszenia „Polski Czerwony Krzyż” i innych stowarzyszeń udzielających pomocy wojskowej służbie zdrowia;
3) osoby wykonujące czynności duszpasterskie w wojsku;
4) członkowie służb pomocniczych.

Na kilka  sposobów

Testament wojskowy może zostać sporządzony na jeden sposród wymienionych niżej sposobów:

Pierwszy sposób polega na tym, że testator oświadcza swą ostatnią wolę ustnie sędziemu wojskowemu, który spisuje z niej protokół. Podaje w nim dane spadkodawcy (imię , nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, adres zamieszkania) miejsce i datę jego sporządzenia, treść opisową oświadczenia woli. Następnie odczytuje protokół spadkodawcy, sporządzając o tym wzmiankę. Niniejszy protokół podpisuje spadkodawca i sędzia. Co ważne, jeżeli spadkodawca nie może się podpisać, wtedy sędzia wojskowy powinien zamieścić w protokole wyjaśnienie dotyczące powodu braku podpisu testatora.

Drugi sposób polega na tym, że spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie w obecności dwóch świadków jednocześnie obecnych. Jeden ze świadków spisuje wolę spadkodawcy, podając miejsce i datę jej spisania. Testament po jego odczytaniu zostaje podpisany przez spadkodawcę oraz dwóch świadków.

W przypadku, gdy spadkodawca nie może się podpisać, wówczas oświadcza ustnie swą ostatnią wolę w obecności trzech świadków jednocześnie obecnych. Jeden ze świadków zapisuje wolę spadkodawcy podając miejsce i datę jej spisania wraz z wyjaśnieniem powodu braku podpisu spadkodawcy. Testament taki zostaje odczytany spadkodawcy i podpisany przez trzech świadków.

Ważność testamentu

Na podstawie art. 955 K.c. testament wojskowy  jest ważny przez sześć miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niemożność napisania testamentu własnoręcznego lub złożenia oświadczenia woli przed notariuszem lub w urzędzie.

Podstawa prawna:

- art. 954 - 955 K.c.

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych (Dz.U. z 1965 r. nr 7, poz. 38).

Stan prawny na 11 września 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: testament testament szczególny testament wojskowy
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres