www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo spadkowe   »   Testament   »   Testament z ustanowieniem wykonawcy - wzór z omówieniem

redaktor 27 sierpnia 2011 Testament z ustanowieniem wykonawcy - wzór z omówieniemJednym z postanowień testamentowych jest powołanie określonej osoby jako wykonawcy ostatniej woli (art. 986 par. 1 K.c.). Forma testamentu (testament zwykły, testament szczególny) nie ma tutaj żadnego znaczenia. Wykonawca testamentu może zostać powołany, gdy spadkobiercą ustanowiona jest osoba małoletnia. Przykład: Spadkodawca X powołał do całości spadku swoją dwuletnią wnuczkę. Na wykonawcę testamentu wyznaczył swojego znajomego prowadzącego kancelarię prawną.

Kto może być powołany jako wykonawca testamentu

Wykonawca testamentu ma za zadanie dopilnowania wszystkich spraw spadkowych po śmierci spadkodawcy. Nie ma przeszkód prawnych, odnośnie podania więcej niż jednego wykonawcy testamentu (tzw. wykonawcy zastępczy). Spadkodawca musi wtedy postanowić testamencie, że jeżeli pierwsza powołana osoba, nie będzie mogła lub nie będzie chciała, przyjąć obowiązku wykonawcy, wówczas będzie nim osoba  podana  jako druga. 

Wykonawcą testamentu może być wyznaczona w testamencie osoba pełnoletnia, która posiada zdolność do czynności prawnych (nie została ubezwłasnowolniona). Spadkodawca musi podać jej imię nazwisko, nr PESEL, imiona rodziców oraz adres. Nie musi nią być członek rodziny testatora (np. spadkobierca, zapisobierca), może zostać nim  godna zaufania obca osoba (np. prawnik).

Odmowa przyjęcia obowiązków wykonawcy testamentu

Z treści art. 990 Kc. wynika, że sąd może zwolnić wykonawcę testamentu z jego obowiązku.  Zagadnienie to zostało bliżej omówione w art. 664 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.). Przepis ten stanowi, że w razie decyzji odmownej należy złożyć oświadczenie w sądzie spadku ustnie do protokołu albo na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Co istotne, nie jest wymagane podanie przyczyn. Oświadczenie takie należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia wykonywania obowiązków wykonawcy testamentu.

Przyjęcie roli wykonawcy testamentu

W przypadku, gdy osoba powołana do pełnienia obowiązków wykonawcy testamentu wyraża na nie zgodę, wtedy na podstawie art. 665 K.p.c. na jej wniosek wydane zostaje przez sąd spadku lub notariusza zaświadczenie o uprawnieniach. W niniejszym zaświadczeniu tym podaje się:

1) imię, nazwisko, zawód, miejsce zamieszkania oraz datę i miejsce śmierci spadkodawcy;
2) imię, nazwisko, zawód, miejsce zamieszkania wykonawcy testamentu;
3) informację o tym, że dana osoba została powołana na wykonawcę testamentu.

Obowiązki wykonawcy testamentu

Testator sam może określić obowiązki wykonawcy testamentu. Jeśli jednak nie wskaże ich w testamencie, wtedy na podstawie art. 988 par. 1 K.c. obowiązki wykonawcy będą polegać na:

1) zarządzaniu majątkiem, aż do chwili podziału spadku;
2) spłacie długów spadkowych;
3) wykonaniu zapisów i poleceń ;
4) wydaniu majątku spadkowego spadkobiercom testamentowym.

Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywanym w sprawach wynikających z zarządu spadkiem, a także pozywać w sprawach o prawa należące do spadku i być pozywanym w sprawach o długi spadkowe (art. 988 par. 2 K.c.).

Do dnia wydania spadkobiercom majątku spadkowego jest on jego posiadaczem. Na podstawie art. 635 par. 2 i art. 655 par. 1 K.p.c. może złożyć wniosek o zabezpieczenie spadku  oraz wniosek o wyjawienie  przedmiotów spadkowych. 

Wynagrodzenie

W świetle art. 989 par. 2 K.c. wykonawcy testamentu za pełnienie swojej funkcji należy się wynagrodzenie. Należy je zaliczyć do długów spadkowych. Wyjątek jest wtedy, gdy w testamencie spadkodawca określił, że wykonawca  pełni swoją funkcję nieodpłatnie .

Zwolnienie z pełnienia roli wykonawcy testamentu

Wykonawca testamentu zostaje  zwolniony ze swojej funkcji jeżeli wykona wszystkie nałożone na niego przez testatora obowiązki. Najpóźniej ma to miejsce z chwilą działu spadku. Majątek przechodzi wtedy na spadkobierców. Funkcja wykonawcy testamentu ustaje również z chwilą śmierci wykonawcy.

Podstawa prawna:

- art. 986 - 990 K.c.;
- art. 635 par. 2 k.p.c.;
- art. 655 par. 1 K.p.c.;
- art. 664 - 665 K.p.c.

Stan prawny na  27 sierpnia 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawo spadkowe testament wykonawca testamentu
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres