www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Spółka z o.o.   »   Uchwała wspólników wyrażająca wymaganą przez ustawę zgodę na dokonanie czynności prawnej przez spółkę ? wzór.

Gabor Gościński 04 lutego 2011 Uchwała wspólników wyrażająca wymaganą przez ustawę zgodę na dokonanie czynności prawnej przez spółkę ? wzór.

Czynności prawne wymagające uchwały bądź zgody organu spółki

Ustawodawca przewiduje szereg czynności prawnych wymagających uchwały bądź zgody organu spółki z o.o.: 1) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 15 § 1 KSH), 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych wymaga uchwały wspólników (art. 228 pkt 3 KSH),
3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 228 pkt 4 KSH), 4) nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą ¼ kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50 000 złotych, przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, wymaga uchwały wspólników, chyba że taka czynność była przewidziana w umowie spółki (art. 229 KSH).

Skutki dokonania czynności prawnej bez wymaganej uchwały bądź zgody organu spółki

Zgodnie z art. 17 § 1 KSH, jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. Jednocześnie zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej (art. 17 § 2 KSH). W praktyce powyższe przepisy oznaczają, że czynność prawna dokonana bez ustawowo wymaganej zgody innego organu jest ważna, ale bezskuteczna do momentu potwierdzenia jej przez odpowiedni organ. Odmowa akceptacji dokonanej czynności albo upływ dwumiesięcznego terminu wyznaczonego przez ustawodawcę na jej potwierdzenie powodują natomiast nieważność czynności. 

Sprawdź również : 

Pozycja prawna wspólnika w spółce z o.o. 
Zakładanie spółki z o.o. - wzory dokumentów
Prowadzenie spółki z o..- wzory dokumentów 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: spółka z o.o. zgoda na dokonanie czynności
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres