www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Pozostałe   »   Umowa o wykonanie strony www - wzór

redakcja 09 lipca 2012 Umowa o wykonanie strony www - wzór

UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW

 zawarta dnia ................................. w ................................ pomiędzy:

............................. zwany dalej Zamawiającym,

a ............................. zwaną dalej Wykonawcą.

§1.

Wykonawca wykona dla Zamawiającego Stronę WWW .

§2

1. Strona zostanie wykonana na podstawie projektu sporządzonego przez: ................................

2. Projekt Strony zawiera:
- zawartość merytoryczną,
- zawartość graficzną,
- system odnośników (linków)

§3.

Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu gotową Stronę ...........................................................

§4.

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Stronę niezgodną z wymogami  Projektu lub w trakcie testów funkcjonalnych Strony ,działanie Strony,  będzie nieprawidłowe, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie: ...................................

§5

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag odnośnie wykonania i funkcjonowania  Strony w dniu  prezentacji, przyjmuje się że Stronę zaakceptował i odebrał.

§6

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kopię Strony na .............................................................

§7.

Wykonawca oświadcza, że wykonanie Strony zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości.

§8.

Wszelkie prawa autorskie do Strony przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Strony przez Zamawiającego

§9.

Za wykonanie Strony Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ....................złotych

§10.

Wykonawca może powierzyć wykonanie Strony osobom trzecim.

§11.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12.

W kwestiach nieuregulowanych  stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego.

§13.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla ................................................

§14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

...................................           ................................
  Z    amawiający:                             Wykonawca: 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: strona www strona internetowa wykonanie strony www
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1581    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres