www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pożyczka   »   Umowa pożyczki sąsiedzkiej - przykładowy wzór

redaktor 16 stycznia 2014 Umowa pożyczki sąsiedzkiej - przykładowy wzór

Umowa pożyczki musi zawierać: 1) dane pożyczkodawcy, 2) dane pożyczkobiorcy, 3) kwotę udzielonej pożyczki, 4) termin jej zwrotu, 5) sposób spłaty pożyczki ( np. jednorazowo lub w  ratach), 6) oprocentowanie pożyczki lub podanie, że pożyczka jest nieoprocentowana, 7) sposób przekazania pożyczki ( np. za pokwitowaniem lub przelewem na rachunek bankowy pożyczkobiorcy), 8) wysokość odsetek w przypadku opóżnienia płatności, 9) możliwość wypowiedzenia umowy, 10) podanie adresu sądu właściwego do rozstrzygania kwestii spornych pomiędzy stronami umowy, 11) podpisy stron umowy pożyczki. Zobaczmy przykładowy wzór umowy nieoprocentowanej pożyczki prywatnej.

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu .......... r. w .............................. pomiędzy .........................................., zam. w .................................... legitymującym się dowodem osobistym nr ............ wydanym przez ........................ w ................, PESEL ................................... zwanym dalej Pożyczkodawcą

a

................................... zam. w .................................. legitymującym się dowodem osobistym nr ............ wydanym przez ............................... w ................, PESEL ........................... zwanym dalej Pożyczkobiorcą.

§ 1

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki ratalnej w kwocie  ...................... zł (słownie: ............................. złotych ) na okres od dnia .................... r. do dnia .................. r.

§ 2

1. Pożyczkodawca rozkłada spłatę pożyczki na 5 nieoprocentowanych rat:

- pierwsza rata w dniu ...... r. - ..... zł,
- druga rata w dniu ...... r. - ..... zł,
- trzecia rata w dniu  ...... r. - ..... zł,
- czwarta rata w dniu ...... r.-  ..... zł,
- piąta rata w dniu  ...... r. - ...... zł.

2. Strony oświadczają, że harmonogram spłaty pożyczki może zmieniony za pisemną za pisemną zgodą obydwu stron.

§ 3

Pożyczkodawca przekaże kwotę pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy: ...................... w Banku ............................. następnego dnia roboczego po podpisaniu niniejszej umowy.

§ 4

Pożyczkobiorca  oświadcza, że otrzymaną pożyczkę zwróci w 5 ratach zgodnie z ustalonym w § 2 harmonogramem spłat na rachunek bankowy Pożyczkodawcy: ............................................... w Banku  .........................................

§ 5

1. W przypadku opóżnienia w spłacie rat naliczane  zostaną odsetki  w wysokości ...... %.  2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki w przypadku braku wpłat określonych w harmonogramie spłat pożyczki.  

 § 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wszelkie sprawy spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy Wydział  I Cywilny w ..................................., ul ..................................

 § 8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym dla każdej strony.

 

............................................ (Pożyczkodawca)

............................................ (Pożyczkobiorca)

 

                                                         

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: finanse pożyczka umowa pożyczki
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres