www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Sprzedaż   »   Umowa sprzedaży samochodu - wzór

mariusz.szaszor 17 października 2013 Umowa sprzedaży samochodu - wzór

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

 

zawarta w dniu      w      

pomiędzy:

     , zamieszkałym w      , ul.      , legitymującym się dowodem osobistym nr       wydanym przez      , zwanym dalej SPRZEDAWCĄ

a

     , zamieszkałym w      , ul.      , legitymującym się dowodem osobistym nr       wydanym przez      , zwanym dalej KUPUJĄCYM

§ 1

1. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego marki      , kolor      , rocznik      , numer rejestracyjny      , nr nadwozia      , nr silnika      , pięciodrzwiowego, o przebiegu       km, garażowanego, serwisowanego w autoryzowanej stacji obsługi, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

2. Sprzedawca oświadcza, że opisany w punkcie 1 samochód jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny jako dobry.

3. Sprzedawca oświadcza ponadto, że opisany w pkt 1 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelki praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.

4. Sprzedawca oświadcza, że jest pierwszym właścicielem określonego w pkt 1 samochodu.

§ 2

1. Kupujący oświadcza, że samochód określony w pkt 1 § 1 umowy widział, a także dokonał jego wnikliwego przeglądu technicznego osobiście i w autoryzowanym warsztacie.

2. Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego właściwości, jego wszystkich parametrów, a także jego wyglądu.

§ 3

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 pkt 1 za cenę      .

2. Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór ceny w kwocie      , która w momencie podpisania umowy zostaje mu przekazana.

3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

4. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z samochodu w tym dwie sztuki kluczyków, zestaw opon zimowych oraz koło zapasowe. Sprzedawca wyda także Kupującemu niezbędne dokumenty związane z samochodem, w tym dowód rejestracyjny, instrukcję obsługi oraz wykaz autoryzowanych stacji i serwisów.

§ 4

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

4. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania kupującego.

5. Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

 

      (podpis sprzedawcy) (podpis kupującego)

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sprzedaż kupno umowa sprzedaży samochód
Ocena: 4,35
Mariusz Sząszor
Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor. Główne obszary zainteresowań : prawa konsumenta, prawo rodzinne, prowadzenie działalności gospodarczej. Darmowych porad udzielam wyłącznie na forum internetowym.
PORADY: 94    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres