www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Spółka z o.o.   »   Umowa ustanowienia prawa użytkowania udziału ? wzór.

Gabor Gościński 28 stycznia 2011 Umowa ustanowienia prawa użytkowania udziału ? wzór.

Do ustanowienia prawa użytkowania udziału stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności (art. 265 § 3 w zw. z art. 245 § 1 KC). Zatem, zgodnie z art. 180 KSH, do ustanowienia prawa użytkowania udziału konieczne jest zachowanie formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Pożytki z prawa użytkowania udziału

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (art. 54 KC). Należy przez to rozumieć, że w przypadku prawa użytkowania udziału, pożytkami są kwoty uzyskiwane z tytułu dywidendy. Trzeba jednak pamiętać, że strony, w oparciu o zasadę swobody umów, mogą określić inny zakres pożytków i uprawnić użytkownika na przykład do wynagrodzenia za umorzony udział.

Prawo głosu użytkownika

Zgodnie z art. 187 § 2 KSH, umowa spółki może przewidywać, że użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu. Oznacza to, że nawet gdy strony w umowie ustanowienia prawa użytkowania udziału zawrą takie uprawnienie, będzie ono bezskuteczne wobec spółki. Wówczas do wykonania prawa głosu konieczne jest udzielenie użytkownikowi pełnomocnictwa do głosowania nad wszystkimi lub wybranymi uchwałami zgromadzenia wspólników.

Zawiadomienie spółki o ustanowieniu prawa użytkowania udziału

O ustanowieniu prawa użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód ustanowienia użytkowania. Ustanowienie użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności (art. 187 § 1 KSH). Dowodem ustanowienia użytkowania jest umowa ustanowienia prawa użytkowania udziału, a przez zainteresowanych należy rozumieć strony tejże umowy.

Wpis użytkowania w księdze udziałów

Ustanowienie prawa użytkowania udziału rodzi po stronie zarządu obowiązek odnotowania tego faktu w księdze udziałów -  zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów (art. 188 § 1 KSH).

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: spółka z o.o. umowa użytkowanie udziału
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres