www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Spółka z o.o.   »   Umowa ustanowienia zastawu na udziałach ? wzór.

Gabor Gościński 28 stycznia 2011 Umowa ustanowienia zastawu na udziałach ? wzór.

Ustanowienie zastawu na udziale powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 KSH). Należy przy tym pamiętać, że umowa spółki może uzależnić zastawienie udziału od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć (art. 182 § 1 KSH).

Pożytki z udziału obciążonego zastawem

Zgodnie z art. 319 w zw. z art. 328 KC, jeżeli prawo obciążone zastawem przynosi pożytki, zastawnik powinien, w braku odmiennej umowy, pobierać je i zaliczać na poczet wierzytelności i związanych z nią roszczeń. Po wygaśnięciu zastawu obowiązany jest złożyć zastawcy rachunek. Tym samym, jeżeli strony chcą wyłączyć powyższe uprawnienie zastawnika, powinny to wyraźnie wskazać w umowie. W innym przypadku, do momentu zaspokojenia wierzytelności, zastawnikowi będzie przysługiwało, dla przykładu, prawo do dywidendy.

Prawo głosu zastawnika


Zgodnie z art. 187 § 2 KSH, umowa spółki może przewidywać, że zastawnik może wykonywać prawo głosu. Oznacza to, że nawet gdy strony w umowie ustanowienia zastawu na udziałach zawrą takie uprawnienie, będzie ono bezskuteczne wobec spółki znowu sprzeczne zdania . Wówczas do wykonania prawa głosu konieczne jest udzielenie zastawnikowi pełnomocnictwa do głosowania nad wszystkimi lub wybranymi uchwałami zgromadzenia wspólników.

Zawiadomienie spółki o ustanowieniu zastawu na udziałach

O ustanowieniu prawa zastawu na udziałach zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód ustanowienia zastawu. Ustanowienie zastawu jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności (art. 187 § 1 KSH). Dowodem ustanowienia zastawu jest umowa ustanowienia zastawu na udziałach, a przez zainteresowanych należy rozumieć strony tejże umowy.

Wpis zastawu w księdze udziałów

Ustanowienie prawa zastawu na udziałach rodzi po stronie zarządu obowiązek odnotowania tego faktu w księdze udziałów -  zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów (art. 188 § 1 KSH).

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: spółka z o.o. umowa zastaw na udziałach
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres