www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa zlecenia   »   Umowa zlecenia - wzór z omówieniem.

redakcja 28 grudnia 2011 Umowa zlecenia - wzór z omówieniem.Przyjmujący zlecenie winien jest dokładać należytej staranności w wykonywanych działaniach aby osiągnąć cel,  jednak nie odpowiada za to, że pożądany przez dającego zlecenie rezultat zostanie osiągnięty, zatem stosunek zlecenia znamionuje w silnym stopniu zaufanie, jakim powinien obdarzać przyjmującego zlecenie.

Działanie przyjmującego zlecenie może polegać na dokonaniu czynności:

  1. W imieniu dającego zlecenie, a więc przyjmujący zlecenie występuje w roli pełnomocnika, a dający zlecenie w imieniu mocodawcy 
  2. W imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie, wówczas przyjmujący zlecenie nabywa określone prawo na swoje nazwisko, z tym że ma obowiązek przenieść to prawo na dającego zlecenie

Umowę zlecenia  zawiera się według zasad ogólnych, jej forma  jest w zasadzie dowolna, chyba że ma ona charakter pełnomocnictwa dla którego wymagana jest szczególna. Jednak zgodnie z art. 736 KC Kto zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich, powinien, jeżeli nie chce zlecenia przyjąć, zawiadomić o tym niezwłocznie dającego zlecenie. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, która dającemu zlecenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju.

Sprawdź popularne tematy :

- czy umowa zlecenia powinna zawierać okres wypowiedzenia ?
- umowa zlecenia a urlop wypoczynkowy
czy zleceniobiorca posiada uprawnienia do wypoczynku ?
- czy umowa zlecenia przedłużana jest do dnia porodu?
umowa zlecenia, studia podyplomowe a składki ZUS
- do czego liczy się praca na umowę zlecenia ? 
zakończenie pracy na umowę zlecenia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Prawa i obowiązki przyjmującego zlecenie : 

Podstawowym obowiązkiem przyjmującego zlecenie jest dokonanie określonej umową czynności a także obowiązek działania z należytą starannością. Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko gdy wynika to z umowy lub zwyczaju, albo gdy jest zmuszony nadzwyczajnymi okolicznościami (o fakcie tym musi zawiadomić dającego zlecenie) Przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy zleceniodawcy.  Przyjmujący zlecenie ma obowiązek informować zleceniodawcę o przebiegu sprawy oraz złożyć mu sprawozdanie z wykonania zlecenia. Osoba przyjmująca zlecenie powinna wydać zleceniodawcy wszystko, co przy wykonywaniu zlecenia dla niego uzyskała, chociażby w imieniu własnym (art. 740 KC) Odpowiedzialność kilku osób, które wspólnie przyjęły zlecenie, ma charakter solidarny. 

Prawa i obowiązki zleceniodawcy 

Obowiązkiem zleceniodawcy jest zapłata wynagrodzenia - o ile oczywiście zlecenie jest odpłatne ( wynagrodzenie wypłacane jest z dołu czyli dopiero po wykonaniu zlecenia ); Na zleceniodawcy ciąży również obowiązek pokrycia kosztów związanych z należytym wykonaniem zlecenia ( udzielenie odpowiedniej zaliczki na żądanie przyjmującego, jeśli wykonanie zlecenia wymaga wydatków ) W przypadku wspólnego udzielania zlecenia przez kilka osób, osoby te odpowiadają solidarnie względem przyjmującego zlecenie (art. 745 KC)

Ustanie stosunku zlecenia

Z reguły stosunek zlecenia ustaje przez jego wykonanie. Niemniej jednak każda ze stron ma prawo umowę wypowiedzieć. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie również może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Wynika, to wprost z art. 746 KC. Śmierć dającego zlecenie, lub utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia zlecenia, a w stosunek ten wstępują spadkobiercy. Te same okoliczności lecz występujące u przyjmującego zlecenie, powodują wygaśnięcie zlecenia

Przedawnienie

Z upływem lat dwóch ulegają przedawnieniu roszczenia o : - wynagrodzenie; - zwrot poniesionych nakładów osobom zawodowo trudniącym się przyjmowaniem zleceń; - z tyt. utrzymania, pielęgnowania, wychowania, nauki, jeżeli przysługują osobom zawodowo trudniącymi się takimi czynnościami. Wszelkie inne roszczenia wynikające z umowy zlecenia przedawniają się na zasadach ogólnych.

Sprawdź również :

Umowa zlecenia - zarząd majątkiem
Umowa o dzieło wzór z omówieniem
Wzory umów o pracę  

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa zlecenie umowa zlecenia
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1581    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres