www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Pozostałe   »   Unieważnienie małżeństwa - choroba psychiczna małżonka

redaktor 04 maja 2012 Unieważnienie małżeństwa - choroba psychiczna małżonka

Na  podstawie art. 12 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może wnieść powództwo do Sądu Okręgowego  o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków.

Zobacz:

DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Stanowisko Sądu Najwyższego 

W Uchwale Składu Siedmiu Sędziów  SN z dnia 9 maja 2002 r., III CZP 7/02  czytamy: "W sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków sąd ustala istnienie okoliczności wymienionych w art. 12 § 1 zdanie drugie k.r.o."

Z uzasadnienia Uchwały wynika:

„(...) Wykorzystanie elementu doświadczenia ma również doniosłe znaczenie dla oceny zagrożenia, jakie choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy rodzica, mogą stanowić dla zdrowia urodzonych w tym związku dzieci. Jest ono tym bardziej istotne, jeśli zważy się, że zagrożenie to związane jest zarówno z niebezpieczeństwem przekazania potomstwu samej choroby, cech
upośledzenia umysłowego, jak i niebezpieczeństwem bezpośredniego oraz niekorzystnego wpływu chorego rodzica na sferę intelektu i życia uczuciowego dziecka.”

Wniesienie pozwu

Pozew składa się  w  trzech egzemplarzach wraz z załącznikami w  Sądzie Okręgowym Wydział Cywilny.  Będzie to sąd w którego okręgu małżonkowie wspólnie zamieszkiwali, jeżeli choć jedno z nich  w okręgu tym stale przebywa. W przypadku braku tej podstawy właściwym jest wtedy sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda ( art. 41 K.p.c.). Może zostać złożony osobiście w biurze podawczym właściwego sądu albo za pośrednictwem poczty jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Schemat pozwu

Pozew jako pismo procesowe powinien zawierać:

a)  miejscowość i datę;

b)  nazwę i adres sądu;

c)  imiona, nazwiska i adresy stron (powód - pozwany);

d)  tytuł pozwu: Pozew o unieważnienie małżeństwa;

e)  żądanie strony wnoszącej pozew;

f)  uzasadnienie pozwu;

g) załączniki (np. zupełny odpis aktu małżeństwa stron).

Strona składająca pozew podpisuje go własnoręcznie  i czytelnie na oryginale oraz na kopiach.

Temat powiązany:

Pozew o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej małżonka

Jak opłata

Opłata od wniesienia pozwu jest stała i wynosi 200 zł (art. 27 pkt 2 Ustawy z dnia 28  lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r.,  nr 90, poz. 594).

Ważne!

Zgodnie z art. 449 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego odpis pozwu  doręcza się prokuratorowi oraz zawiadamia sie go o terminach rozprawy.

Przeczytaj:

Unieważnienie małżeństwa na gruncie regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Podstawa prawna:

  • art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  • art. 41, art. 126 par. 1 ,  art. 449  par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego
  • art. 27 pkt 2 Ustawy z dnia 28  lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r.,  nr 90, poz. 594)


Stan prawny na  4 maja 2012 roku

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: małżeństwo sąd unieważnienie małżeństwa choroba psychiczna
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres