www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo administracyjne   »   Utrata dokumentu tożsamości za granicą

redakcja 11 maja 2011 Utrata dokumentu tożsamości za granicą

Zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej konsul zapewnia pomoc obywatelom polskim w realizacji praw przysługujących im zgodnie z prawem państwa przyjmującego oraz prawem i zwyczajami międzynarodowymi.
W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.
W myśl powołanej ustawy konsul wydaje obywatelom polskim paszporty lub inne dokumenty uprawniające do przekraczania granicy, wznawia ich ważność oraz dokonuje w nich zmian, a także je unieważnia.

Stosownie do treści rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia, osoba ubiegająca się za granicą o wydanie paszportu tymczasowego umożliwiającego powrót do kraju, , składa:
- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego,
- dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
- oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu,
- dowód uiszczenia opłaty konsularnej,
- przedstawia do wglądu dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie, potwierdzenie tych danych może nastąpić poprzez pisemne potwierdzenie tożsamości przez organ paszportowy w kraju lub poprzez przyjęcie przez organ paszportowy oświadczenia osoby posiadającej paszport i obywatelstwo polskie.

Za paszporty tymczasowe wydane przez konsula pobiera się opłatę w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku utraty lub kradzieży dokumentów w państwie, w którym Polska nie ma swojej placówki dyplomatyczno - konsularnej, obywatel polski może udać się do placówki jednego z państw Unii Europejskiej, konsul tego państwa po uprzednim potwierdzeniu danych osobowych oraz uzyskaniu zgody władz polskich wyda Europejski Dokument Podróży, dzięki któremu powrót do kraju obywatela polskiego stanie się możliwy.

Natomiast w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

Źródło: www.codziennikprawny.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dowód osobisty utrata za granicą
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1