www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Pozostałe   »   W maju br. opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymają zaległy zasiłek pielęgnacyjny

redaktor 27 kwietnia 2014 W maju br. opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymają zaległy zasiłek pielęgnacyjny

Niniejsza ustawa realizuje  wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13). Trybunał Konstytucyjny uznał w nim, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.12. 2013 r. w sprawie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Sprawdż:

Rząd podjął decyzję o wypłaceniu wstrzymanych świadczeń pielęgnacyjnych

Ustawodawca przywrócił wsparcie finansowe osobom,  które utraciły je z dniem 1 lipca 2013 roku na wskutek noweli Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.).

Zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej będzie przysługiwał w kwocie 520 zł :

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Co istotne, zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których:

a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy instytucje ustalające prawo do świadczeń pielęgnacyjnych poinformują opiekunów najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie. Wniosek o przyznanie zaległego świadczenia  będą mogli składać  składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ będzie się zwracał do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

Żrodło: Kancelaria Prezydenta RP - www.prezydent.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ustawa zasiłek pielęgnacyjny rząd niepełnosprawny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres