www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę .

Gabor Gościński 11 marca 2011 Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę .

Aby skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym należy w pierwszej kolejności sporządzić prawidłowo pismo procesowe - najczęściej pozew. W sprawach o prawa majątkowe, powinien on między innymi zawierać oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna (art. 187 § 3 KPC).

Brak oznaczenia wartości przedmiotu sporu, zgodnie z art. 130 KPC, skutkuje wezwaniem strony do uzupełnienia pisma procesowego w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie tego terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Nie wywołuje ono wówczas żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Zabezpieczenie, zastaw, hipoteka

Ustawodawca wskazuje wytyczne, według których należy obliczać wartość przedmiotu sporu. W pierwszej kolejności podaje się ją w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego (art. 1261 § 3 KPC). W Pana przypadku należy zastosować art. 24  KPC, który stanowi, że w sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza.

Z powyższego wynika, że jako wartość przedmiotu sporu należy podać albo sumę wierzytelności albo wartość przedmiotu zabezpieczenia, zastawu lub hipoteki – w zależności, od tego, która wartość jest mniejsza. Możliwe są zatem dwa warianty.

Napisał Pan, że pożyczył „pieniądze na inwestycję”. Rozumiem zatem, że dłużnik nie posiada wobec Pana innych długów. Tym samym, pożyczona kwota pieniędzy stanowi całą, możliwą do egzekwowania wierzytelność. Na potrzebę objaśnienia załóżmy, w wariancie pierwszym, że pożyczył Pan „biznesmenowi” 10.000,00 zł, a zastawiony samochód wart jest 15.000,00 zł. W wariancie drugim odwrotnie – wierzytelność ma wartość 15.000,00 zł, a samochód 10.000,00 zł. Mając na względzie przytoczone przepisy, wartość przedmiotu sporu należy oznaczyć w następujący sposób:

Wariant I (wartość wierzytelności jest mniejsza od wartości przedmiotu zastawu)
WPS = wartość wierzytelności
WPS = 10.000,00 zł

Wariant II (wartość wierzytelności jest większa od wartości przedmiotu zabezpieczenia)
WPS = wartość przedmiotu zastawu
WPS = 10.000,00 zł

Sprawdź także :

wartość przedmiotu sporu o świadczenia powtarzające się.
wartość przedmiotu sporu – wprowadzenie. 
wartość przedmiotu sporu roszczeń pracowniczych. 
- wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych. 
?- wartość przedmiotu sporu roszczeń związanych ze stosunkiem najmu lub dzierżawy.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie cywilne wartość przedmiotu sporu zastaw
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres