www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Weksle   »   Weksel trasowany ? charakterystyka ogólna i wzór.

Gabor Gościński 16 maja 2011 Weksel trasowany ? charakterystyka ogólna i wzór.Aby odpowiedzieć na pytanie „co to jest weksel?” należy odwołać się do powszechnie akceptowanego stanowiska doktryny oraz judykatury. Dopiero w oparciu o elementy tam wskazane można stworzyć jego opisową definicję.

Weksel jako papier wartościowy

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że weksel jest papierem wartościowym. Oznacza to, że jego posiadanie jest warunkiem wykonywania wszelkich praw wekslowych. Najprościej rzecz ujmując – nie masz papieru, nie masz prawa. Zgubienie, utrata czy też zniszczenie weksla powodują jego umorzenie.

Niezbędne postanowienia weksla

Elementy, które powinien zawierać weksel są ściśle przez Prawo wekslowe określone – zarówno dla weksla trasowanego (art. 1 PrWeksl), jak i dla weksla własnego (art. 101 PrWeksl). Ich brak, poza nielicznymi wyjątkami, powoduje nieważność dokumentu.

Bezwarunkowe zapłacenie oznaczonej sumy pieniężnej

Jedną z cech charakterystycznych weksla jest to, że osoba, która zobowiązała się do zapłaty sumy wekslowej nie może odwołać tego zobowiązania. Musi dokonać spłaty wierzytelności na rzecz każdoczesnego posiadacza weksla.

Forma weksla

Prawo polskie nie przewiduje żadnej szczególnej formy dla wekslu. Może on być sporządzony na dowolnym papierze, zarówno odręcznie, jak i pismem maszynowym. Co bardzo ważne, podpisy na wekslu mogą być składane wyłącznie odręcznie.

Istota zobowiązania z weksla trasowanego

Weksel trasowany jest to papier wartościowy, w którym wystawca poleca zapłatę sumy wekslowej osobie trzeciej, przyjmując odpowiedzialność za zapłatę i poddając się wszelkim rygorom Prawa wekslowego.

W typowym stosunku wekslowym tego rodzaju występują trzy podmioty: wystawca, trasat i remitent. Wystawcą jest osoba, która weksel wystawia i poleca osobie trzeciej, aby zapłacił sumę wekslową. Dla określenia osoby trzeciej używa się pojęcia trasat. Z chwilą przyjęcia weksla, czyli złożenia na nim podpisu, jest on zobowiązany do zapłaty sumy wekslowej. Tym samym staje się dłużnikiem wekslowym. Remitent to natomiast osoba, na rzecz której ta zapłata ma być dokonana - jest on wierzycielem wekslowym.

Dodatkowo w stosunku zobowiązaniowym z weksla trasowanego mogą występować: indosant, indosatariusz, poręczyciel oraz wyręczyciel. Pierwszym indosantem jest zawsze remitent, ponieważ jest to osoba, która przenosi weksel za pomocą indosu na inną osobę. Tą inną osobą jest indosatariusz. Również on może dalej zbyć weksel – wówczas będzie kolejnym indosantem. Poręczycielem jest osoba, która poręczyła za część lub całość sumy wekslowej, natomiast wyręczycielem osoba, która ma zapłacić w potrzebie zamiast innego dłużnika wekslowego.

Obligatoryjne elementy weksla trasowanego

Zgodnie z art. 1 PrWeksl, weksel trasowany powinien zawierać:

1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
4) oznaczenie terminu płatności;
5) oznaczenie miejsca płatności;
6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
8) podpis wystawcy wekslu. 

Nie będzie uważany za weksel trasowany dokument, któremu brak jednej z wyżej wymienionych cech z następującymi wyjątkami:

- weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem;
- w braku osobnego oznaczenia, miejsce, wymienione obok nazwiska trasata, uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania trasata oraz
- weksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, podanym obok nazwiska wystawcy (art. 2 PrWeksl).

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: weksel weksel trasowany papiery wartościowe
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres