www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Weksle   »   Weksel trasowany z klauzulą bez protestu ? wzór i charakterystyka ogólna.

Gabor Gościński 24 czerwca 2011 Weksel trasowany z klauzulą bez protestu ? wzór i charakterystyka ogólna.

Protest jest aktem publicznym, czyli dokumentem sporządzonym przez notariusza lub urząd pocztowy, o treści ściśle przez Prawo wekslowe określonej. Co więcej, jeżeli dokonanie protestu jest warunkiem zwrotnego poszukiwania, fakt go uzasadniający nie może być na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzony  inaczej niż poprzez protest właśnie.

Elementy protestu

Zgodnie z art. 86 PrWeksl, protest zawiera:
a) nazwisko osoby, która żąda protestu, oraz osoby przeciw której protest ma być dokonany;
b) stwierdzenie, że osoba, przeciw której ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu skierowanemu do niej, a ponadto oświadczenie złożone przez tę osobę albo stwierdzenie, że jej nie zastano albo że nie można było odnaleźć jej przedsiębiorstwa lub mieszkania;
c) oznaczenie miejsca i dnia, w których wezwania dokonano lub bezskutecznie starano się go dokonać;
d) oznaczenie, ile egzemplarzy weksla przedstawiono i jakie;
e) podpis organu sporządzającego protest, pieczęć urzędową i numer protestu.

Forma protestu

Protest należy napisać na odwrotnej stronie weklsa albo na osobnej karcie połączonej z wekslem. Jeżeli na odwrotnej stronie nie ma żadnych oświadczeń, należy pisanie protestu zacząć od brzegu, w przeciwnym zaś razie bezpośrednio po ostatnim oświadczeniu. Jeżeli protest ma być napisany w całości lub w części  na osobnej karcie dodatkowej, należy tę kartę połączyć z wekslem w ten sposób, aby nie było wolnych miejsc na odwrotnej stronie weksla; połączenie z kartą dodatkową powinno być opatrzone pieczęcią urzędową lub przepisane treścią aktu protestowego  (art. 88 PrWeksl).

Rodzaje protestu

Prawo wekslowe zna kilka rodzajów protestu. Należy w tym miejscu wskazać przykładowo na:
a) protest z powodu nieprzyjęcia przez trasata;
b) protest z powodu niezapłacenia przez trasata;
c) protest z powodu braku daty przyjęcia;
d) protest z powodu niezapłacenia przed płatnością w razie zaprzestania płacenia długów lub bezskutecznej egzekucji;
e) protest z powodu odmowy wydania egzemplarza przesłanego do przyjęcia czy też
f) protest z powodu odmowy wydania oryginału.

Skuteczność protestu

Aby protest odniósł zamierzony skutek, musi zawierać elementy ściśle przez Prawo wekslowe przewidziane. W tej mierze można wskazać, że aby protest czynił zadość wymaganiu wymienienia osoby, na której żądanie go złożono, osoba ta musi legitymować się ciągiem nieprzerwanych indosów z tego weksla. Z kolei, aby protest dokonano przeciw właściwej osobie (protestatowi) należy ją oznaczyć jej imieniem i nazwiskiem, firmą lub nazwą osoby prawnej. W wypadkach założenia protestu przeciwko instytucji, musi on być skierowany przeciw właściwemu organowi tej instytucji, a więc przeciwko konkretnej osobie fizycznej.

Dodatkowo protest dla swojej skuteczności wymaga założenia go we właściwym terminie. Dla przykładu:
 jeżeli wystawca lub indosanci nie oznaczyli innego terminu do przyjęcia weksla trasowanego, wówczas protest z powodu odmowy przyjęcia weksla można dokonać aż do nadejścia terminu płatności. Przy wekslach płatnych w pewien czas po okazaniu protest z powodu odmowy przyjęcia powinien być dokonany w ciągu roku od dnia wystawienia, jeżeli wystawca lub indosant nie oznaczyli innych terminów, natomiast
- termin protestu z powodu niezapłacenia weksli płatnych w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu oznacza się według dnia wymagalności. Dzień wymagalności jest w zasadzie identyczny z dniem płatności poza przypadkami, gdy dzień płatności przypada na dzień świąteczny. Wówczas zapłaty można się domagać dopiero w najbliższym dniu powszednim (dniu wymagalności). 

Obowiązek organu sporządzającego protest

Organ sporządzający protest obowiązany jest dokonać poszukiwania lokalu przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania osoby, do której wezwanie ma być skierowane i odpowiada za szkodę spowodowaną brakiem należytej staranności w poszukiwaniu tego lokalu. Co istotne, zaniedbanie lub niedokładność poszukiwań nie mogą stanowić postawy nieważności protestu. Jeżeli organ sporządzający protest nie zastanie osoby, do której wezwanie ma być skierowane, w lokalu jej przedsiębiorstwa lub w jej mieszkaniu, powinien zostawić tam zawiadomienie o dokonaniu protestu, zawierające nazwisko i miejsce zamieszkania posiadacza weksla, nazwisko wystawcy i trasata, sumę wekslową, termin płatności oraz nazwisko i lokal urzędowy organu sporządzającego protest.

Klauzula bez protestu

Zwrotne poszukiwanie możliwe jest także bez protestu. Dzieje się tak przede wszystkim, gdy weksel zawiera zastrzeżenie „bez protestu”, „bez kosztów” lub inne jednoznaczne. Wystawca, indosant albo poręczyciel poprzez zamieszczenie takiego zastrzeżenia i podpisanie się na wekslu zwalnia posiadacza weksla od protestu z powodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia jako warunku zwrotnego poszukiwania. Forma zwolnienia od protestu nie jest przepisana, dlatego można użyć każdego dostatecznie jasnego sformułowania. Zastrzeżenie pochodzące od indosanta lub poręczyciela, ma skutek tylko wobec niego. W celu umożliwienia zwrotnego poszukiwania przeciwko pozostałym dłużnikom wekslowym, którzy nie zwolnili od protestu, konieczne jest dokonanie protestu. Na co warto zwrócić uwagę, koszty dokonanego protestu w takiej sytuacji obciążają wszystkich dłużników wekslowych, a zatem nawet tego indosanta, który zwolnił od protestu.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: weksel weksel trasowany klauzula bez protestu
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres