www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Weksle   »   Weksel trasowany z zakazem indosów ? wzór i charakterystyka ogólna.

Gabor Gościński 24 czerwca 2011 Weksel trasowany z zakazem indosów ? wzór i charakterystyka ogólna.

Wyłączenie możliwości przenoszenia weksla w drodze indosu następuje w sytuacjach, gdy dłużnikowi wekslowemu, z jakiegokolwiek powodu, zależy na tym, aby weksel nie stał się przedmiotem obrotu wekslowego. Weksel trasowany pełni wówczas funkcję głównie gwarancyjną, natomiast jego wartości ekonomiczna jako przedmiotu obrotu jest ograniczona.

Weksel trasowany

Weksel trasowany jest to papier wartościowy, w którym wystawca poleca zapłatę sumy wekslowej osobie trzeciej, przyjmując odpowiedzialność za zapłatę i poddając się wszelkim rygorom Prawa wekslowego. W typowym stosunku wekslowym tego rodzaju występują trzy podmioty: wystawca, trasat i remitent. Wystawcą jest osoba, która weksel wystawia i poleca osobie trzeciej, aby zapłacił sumę wekslową. Dla określenia osoby trzeciej używa się pojęcia trasat. Z chwilą przyjęcia weksla, czyli złożenia na nim podpisu, jest on zobowiązany do zapłaty sumy wekslowej. Tym samym staje się dłużnikiem wekslowym. Remitent to natomiast osoba, na rzecz której ta zapłata ma być dokonana - jest on wierzycielem wekslowym.

Indos

Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inną osobę (art. 9219 § 2 k.c.). Odnosząc powyższą definicję do przenoszenia praw z weksla, można powiedzieć, że poprzez uczynienie indosu dotychczasowy uprawniony z weksla (indosant) dokonuje pisemnego oświadczenia woli i w ten sposób przenosi na drugą osobę – nabywcę (indosatariusza) przysługujące mu prawa. Tę formę przeniesienia praw z weksla reguluje szczegółowo Prawo wekslowe w artykułach od 11 do 20.

Klauzula „nie na zlecenie”

Klauzula „nie na zlecenie” oznacza, że opatrzony nią weksel nie może być przenoszony drogą indosu. Tym samym jedynym sposobem przeniesienia praw z takiego weksla jest dokonanie przelewu wierzytelności. Nabywca nie korzysta wówczas z przywilejów zagwarantowanych w przepisach Prawa wekslowego dla nabywcy weksla w drodze indosu. Dłużnicy wekslowi mogą na przykład przeciwstawić mu wszystkie zarzuty, jakie przysługiwały względem poprzednich posiadaczy (zbywców) tegoż weksla. Powszechnie tego rodzaju weksle nazywa się wekslami imiennymi lub rekta-wekslami.

Forma klauzuli „nie na zlecenie”

Wystawca może odebrać wekslowi charakter obiegowy poprzez umieszczenie na nim zwrotu „nie na zlecenie” lub innego równoznacznego. Nie ma przy tym przeszkód prawnych, aby indosant przenosząc prawa z weksla zakazał dalszego indosowania. Taki zakaz nie oznacza, że indosatariusz nie może przez dalszy indos przenieść praw przysługujących z weksla. W takiej sytuacji ostatni posiadacz weksla nabywa wszystkie prawa względem każdej osoby podpisanej na wekslu, z wyjątkiem praw wobec indosanta, który zabronił dalszego indosowania.

Należy przy tym bezwzględnie pamiętać, że pominięcie słowa „zapłacisz za ten weksel” odbiera dokumentowi charakter weksla trasowanego. Najczęściej spotykane blankiety wekslowe utrudniają wystawienie weksla imiennego. Zawierają bowiem słowa „na zlecenie”, które należałoby wykreślić. Weksel zawierający postanowienie „(..) na zlecenie (…), lecz nie na jego zlecenie” jest nieważny.

Ponadto należy w tym miejscu dodać, że klauzula „nie na zlecenie” lub inna równoznaczna musi być umieszczona na wekslu. Tym samym, zgoda dłużników wekslowych nie jest skuteczna, jeśli jest zawarta w innym niż weksel dokumencie.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: weksel indos nie na zlecenie
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres