www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Wierzytelności

Human Skills 13 czerwca 2012 Wierzytelności

Cel szkolenia:

 • Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom umiejętności dokonania wyboru i zastosowania prawidłowej formy zabezpieczenia adekwatnej do ryzyka zabezpieczanej transakcji, a także konstruowania umów dotyczących zabezpieczenia wierzytelności. Podczas szkolenia analizowane będą wzory dokumentów oraz przykładowe sytuacje, co pozwoli na nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w praktyce.

 

Metoda:

 • interaktywny wykład;
 • prezentacja;
 • analiza przypadków;
 • zajęcia warsztatowe indywidualne i grupowe
 • dyskusja

 

Adresaci:

 • inwestorów
 • deweloperów
 • kierowników budów
 • hotelarzy
 • pracowników działów prawnych.

 


 

Program:

 

Wierzytelność w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

Metody wykonania zobowiązań i konsekwencje ich niewykonania:

 • zwolnienie z długu;
 • wygaśnięcie zobowiązania;
 • rozwiązanie umowy;
 • świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum);
 • odnowienie;
 • złożenie do depozytu sądowego.

 

Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności stosowane w obrocie:

 • zabezpieczenia osobiste;
 • zabezpieczenia rzeczowe.

 

Praktyka banków w zakresie zabezpieczania wierzytelności:

 • blokada środków na rachunku bankowym;
 • cesja praw z rachunku bankowego;
 • pełnomocnictwo do dysponowania kwotami znajdującymi się na rachunku bankowym oraz do potrącania należności.

 

Instrumenty prawa wekslowego jako zabezpieczenie wierzytelności bankowych:

 • weksel in blanco a weksel zupełny – analiza porównawcza (m.in. treść, klauzule wekslowe, deklaracja wekslowa, obrót wekslem, dochodzenie wierzytelności z weksla na drodze postępowania sądowego itd.);
 • weksel własny a weksel trasowany;
 • uczestnicy stosunku wekslowego i ich relacje;
 • indos zastawniczy (m.in. wymogi formalne, zaspokojenie wierzyciela itd.);
 • poręczenie wekslowe – aval ( m.in. zalety, wymogi formalne, zakres odpowiedzialności poręczyciela itd.).
 • poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne.

 

Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa:

 • przedmiot gwarancji bankowej;
 • warunki udzielania gwarancji bankowej;
 • umowa gwarancji bankowej i jej rodzaje;
 • regwarancja;
 • wygaśnięcie gwarancji.

 

Zmiana dłużnika w stosunku zobowiązaniowym jako forma zabezpieczenia wierzytelności:

 • przejęcie długu (m.in. skutki, umowy zawierane w tym zakresie itd.);
 • przesłanki kumulatywnego przystąpienia do długu.

 

Cesja wierzytelności na zabezpieczenie:

 • przedmiot i rodzaje umów przelewu na zabezpieczenie;
 • realizacja uprawnień wynikających z cesji wierzytelności na zabezpieczenia.

 

Zastaw:

 • przedmiot zastawu;
 • rodzaje zastawów (umowny i rejestrowy);
 • strony umowy zastawniczej i ich prawa;
 • zaspokojenie roszczeń wierzyciela w ramach zastawu;
 • wygaśnięcie zastawu.

 

Hipoteka:

 • charakterystyka hipoteki i jej zakres;
 • rodzaje hipoteki (umowna, kaucyjne, przymusowa);
 • przelew wierzytelności hipotecznej;
 • ochrona prawna hipoteki;
 • wygaśnięcie hipoteki.

 

Poręczenie cywilne:

 • pojęcie umowy poręczenia, jej treść i funkcja;
 • rodzaje poręczeń;
 • zakres odpowiedzialności poręczyciela;
 • realizacja roszczeń i wygaśnięcie poręczenia.

 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie:

 • umowa przewłaszczenia – jej cel, zastosowanie i forma;
 • ewidencja przedmiotu przewłaszczenia.  

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym.

Pozostałe metody zabezpieczania wierzytelności (m.in. klauzula del crede, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej itd.)

Realizacja zabezpieczeń wierzytelności osobistych i rzeczowych na drodze postępowania sądowego, egzekucyjnego, upadłościowego i naprawczego, a także za pomocą metod pozasądowych.

Podsumowanie

 


 

Miejsce:

Ul.Marszałkowska 84/92 lok.117, Warszawa (ścisłe centrum).

 

 

Cena zwiera:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • materiały dodatkowe rozdawane podczas szkolenia,
 • lunch oraz serwis kawowy,
 • konsultacje poszkoleniowe on-line,
 • dyplom udziału w warsztatach.

 

470 zł + VAT przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2012 r. (możliwość realizacji do końca roku 2012).

650 zł + VAT przy zgłoszeniu po 31 sierpnia 2012 r.

 

Szkolenia dla firm: Powyższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia dedykowanego zainteresowanej firmie /zalecana analiza potrzeb szkoleniowych/.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem.

Pracujemy od godziny 08:30 do 16:30.

tel: 22 22 42 195 – 197; biuro@humanskills.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zastaw wierzytelności weksle hipoteki dobrowolne poddanie się egzekucji gwarancja bankowa gwarancja ubezpieczeniowa poręczenie cywilne przywłaszczenie na zabezpieczenie
Ocena: 3,67
Iwona Firmanty
HUMAN SKILLS to firma szkoleniowo - doradcza. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, coachingi dla biznesu, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Mamy biuro w samym centrum Warszawy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy na naszej stronie www. W ofercie mamy szkolenia: - prawne, - marketingowe, - sprzedażowe, - z zakresu negocjacji, - z zakresu obsługi klienta, - dla kadr, - z zakresu rozwoju osobistego np. techniki radzenia sobie ze stresem, zarządzenie czasem, wystąpienia publiczne, - z zakresu kreowania wizerunku, - szkolenia dla kobiet - Sensualna Kobieta Biznesu, KOBIETAalfa. - Life Help Desk - coaching związków, life i job coaching Proponujemy atrakcyjne rabaty. Prowadzimy zajęcia na terenie całej Polski. tel.2242195, biuro@humanskills.pl
PORADY: 15    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres