www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu procesowym.

Gabor Gościński 08 marca 2011 Właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu procesowym.

Sąd decyduje o trybie postępowania 

W zakresie postępowania cywilnego rozpoznawczego można wyróżnić dwa tryby – procesowy i nieprocesowy. O tym, w którym z nich powinna być rozpoznana sprawa decyduje przewodniczący wydziału. Bada on ponadto, czy spór nie powinien być rozpatrzony według przepisów o postępowaniu odrębnym. W powyższym zakresie wydaje stosowne zarządzenie (art. 201 § 1 KPC).

Sąd rejonowy sądem I instancji

Niezależnie od trybu postępowania, ustawodawca jako zasadę przyjmuję właściwość rzeczową sądu rejonowego jako sądu I instancji - sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych (art. 16 KPC). Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych (art. 507 KPC).

Zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości

W przypadku, gdy podczas rozpoznania sprawy przed sądem rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Sąd okręgowy nie jest jednak związany postanowieniem sądu rejonowego i może odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą (art. 18 KPC).

Sąd okręgowy jako sąd I instancji w postępowaniu procesowym

Zgodnie z art. 17 i 4778 KPC, sąd okręgowy jako sąd I instancji w postępowaniu procesowym rozpatruje sprawy:
1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,
2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
5) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.
6) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
7) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
8) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.
9) z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie cywilne postępowanie procesowe właściwość rzeczowa
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres