www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rozwód   »   Wniesienie apelacji od wyroku rozwodowego - jaka opłata?

redaktor 20 maja 2012 Wniesienie apelacji od wyroku rozwodowego - jaka opłata?

Zobacz:

Wyrok rozwodowy - uprawomocnienie

Z art. 18 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca  2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.) opłata od wniesienia  apelacji wynosi 600 zł.

Zagadnienie prawne

Na podstawie art. 390 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji  powstanie zagadnieni eprawne, wtedy sąd może przedstawić  to zagadnienie  do rozstrzygniecia  Sądowi  Najwyzszemu.

Sąd  Najwyższy rozpatrywał następujace zagadnieni eprawne: "Czy od apelacji w sprawie o rozwód, zaskarżającej zarówno orzeczenie o winie, jak i o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, pobiera się oprócz opłaty stałej od rozwodu opłatę stosunkową od orzeczenia alimentacyjnego?". W Uchwale  z dnia 19 czerwca 2007 r., III CZP 48/07 SN uznał: "Od apelacji w sprawie o rozwód, którą zaskarżono rozstrzygnięcie o winie i alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, pobiera się tylko opłatę stałą (art. 26 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.)".

Stanowisko Sądu Apelacyjnego

W Postanowieniu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  z dnia  16 czerwca 2008 r., I Acz 569/08 czytamy: „Zaskarżenie wyroku rozwodowego skutkuje obowiązkiem  uiszczenia opłaty stałej  od rozwodu, tylko wówczas, gdy zakres zaskarżenia  obejmuje ustalenie winy  w rozkładzie pożycia . W sytuacji zaskarżenia jedynie  pozostałych elementów wyroku, składających się na integralną całość, bądź nie objętych integralnością, opłata apelacyjna uzależniona będzie od zakresu zaskarżenia”.   

Z uzasadnienia:

„(…) Zasada integralności wyroku rozwodowego dotyczy rozstrzygnięć  przewidzianych w art. 57 i 58  par. 1 kro , a więc winy stron, władzy rodzicielskiej nad ich wspólnym dzieckiem, a także ponoszenia przez każdego z małżonków  kosztów utrzymania i wychowania ich dziecka. (…) Zaskarżenie wyroku rozwodowego jedynie w zakresie objętym  wewnętrzną integralnością  skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty  stałej od apelacji  w wysokości  600 zł , zgodnie  z art. 26 ust. 2  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ale przy założeniu , że zaskarżona jest wina  w rozkładzie pożycia, nie zaś same alimenty  na rzecz małoletniego dziecka, czy też sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. (…)  Zobowiązany do świadczenia, skarżący jedynie  orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym , zobowiązany jest więc uiścić opłatę  stosunkową odpowiednią do  zakresu zaskarżenia".

Sprawdż również:

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ważne!

Strona, która nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych może starać się o zwolnienie  od nich. Z art. 102 Ustawy z dnia  28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. , nr 90, poz. 594 ) o niniejsze zwolnienie może ubiegać się osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Do wniosku musi zostać dołączone oświadczenie obejmujace szczegółowe dane o jej stanie rodzinnym, majatku, dochodach, żródłach utrzymania. Jest ono dostępne w każdym sądzie oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Zobacz także:

Zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Podstawa prawna:

- art. 369 , art. 390  Kodeksu postępowania cywilnego

- Uchwała  SN z dnia 19 czerwca 2007 r., III CZP 48/07  

Stan prawny na 20 maja 2012 roku

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: poradnik rozwodowy wyrok rozwodowy apelacja
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres