www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - omówienie

redaktor 22 listopada 2013 Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - omówienie

Tryb wydawania zaświadczeń reguluje obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1726). Poniżej znajdą Państwo omówienie wniosku podatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Regulacja prawna

Na podstawie art. 306a par. 1 i 2 Ordynacji Podatkowej organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie podatnika. Urząd Skarbowy wydaje je  wówczas, gdy:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Wniosek na formularzu albo w innej formie

Formularz Wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach można otrzymać w Urzędzie Skarbowym lub napisać go własnoręcznie z tym, że w jego treści powinny się takie same informacje które zawiera formularz urzędowy.

Złożenie wniosku

Niniejszy wniosek płatnik składek może złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym lub wysłać go listem poleconym albo skorzystać z  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) .

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach  powinien zawierać:

1) miejscowość i datę,

2) imię i nazwisko/nazwę podatnika,

3) adres podatnika,

4) telefon kontaktowy,

5) adres e- mail,

6) identyfikator podatkowy: PESEL/NIP,

7)  nazwę adresata (np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w .......................),

8) tytuł wniosku: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,

9) treść wniosku,

10) podpis i pieczątkę imienną podatnika,

11) załącznik: oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł.

Treść wniosku

W treści wniosku podatnik określa swoje żądanie: Na podstawie art. 306a par. 1 i art. 306e ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) wnoszę o wydanie .... egz. ..................................................... (...).

Przedsiębiorca informuje organ podatkowy o tym, w jakim celu niniejsze zaświadczenie jest mu potrzebne. Jeżeli stara się o kredyt bankowy, wtedy podaje nazwę i adres banku. Podaje także informację o sposobie odbioru zaświadczenia (np. osobiście, przez upoważnionego pełnomocnika, drogą pocztową,)

Zobacz:

Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - wzór

Opłata skarbowa od  wniosku

Do wniosku podatnik dołącza  potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na kwotę 21 zł za wydanie 1 egzemplarza zaświadczenia. Opłata skarbowa jest zgodna z art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Termin odbioru zaświadczenia

Zgodnie z dyspozycją podaną we wniosku zaświadczenie należy odebrać w terminie 7 dni od daty jego wpływu  (art. 306a par. 5 Ordynacji podatkowej).

W przypadku odbioru zaświadczenia przez osobę inną niż podatnik wymagane jest dla niej pełnomocnictwo. Podlega ono opłacie  skarbowej  w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna:

- art. 306a par 1-5  art. 306e par. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),  

- art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe  (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726).

Stan prawny na 22 listopada 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podatki podatnik wnioski do US zaświadczenie o niezaleganiu
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres