www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wynagrodzenie
KATEGORIA: Wynagrodzenie Kanał RSS
WYNIKÓW: 53
redakcja   |   01 kwietnia 2012
Pozew o zapłatę odprawy emerytalnej - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Pozew może wnieść były pracownik. Pozew może wnieść również inspektor pracy lub właściwa organizacja społeczna. Pozew wnosi się w celu uzyskania odprawy emerytalnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia ze stosunku...
redakcja   |   01 kwietnia 2012
Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin - wzór z uzasadnieniem
Pozew może wnieść pracownik. Pozew może wnieść również inspektor pracy lub właściwa organizacja społeczna. Pozew wnosi się w celu uzyskania dodatku do wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Pozew należy wnieść...
prawnik   |   11 marca 2012
Oświadczenie pracownika w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia należności z wynagrodzenia
Wzór oświadczenia pracownika w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia należności z wynagrodzenia za pracę.
prawnik   |   26 stycznia 2012
Pozew o zapłatę nagrody jubileuszowej
Wzór pozwu o zapłatę nagrody jubileuszowej wraz z uzasadnieniem.
redaktor   |   12 stycznia 2012
Wzrost  minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku - co zmienia?
Z art. 65 ust. 4 Konstytucji RP wynika, że gwarancję otrzymywania minimalnego wynagrodzenia za pracę powinna określać ustawa. Takim aktem prawnym jest Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za...
redaktor   |   16 grudnia 2011
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Przepis art. 87 par.1 Kodeksu pracy (dalej: K.p.) dopuszcza dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Potrącenie polega na zmniejszeniu wynagrodzenia, które zostaje faktycznie wypłacone pracownikowi. Kwota, o którą...
redaktor   |   15 grudnia 2011
Ustalenie wynagrodzenia za pracę
Pojęcie wynagrodzenia ma szeroki zasięg. Z definicji Konwencji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 95) przyjętej w Genewie w dniu 1 lipca 1949 r. (Dz.U. z 1955, nr 38, poz. 234) i ratyfikowanej przez...
redaktor   |   28 listopada 2011
Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie - co wtedy?
Mój pracodawca nie zawsze wypłaca wynagrodzenie w terminie. Jak kara może go za to spotkać ?

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres