www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa o dzieło   »   Wynagrodzenie z umowy o dzieło a składki ZUS

wanda50plus 14 lutego 2011 Wynagrodzenie z umowy o dzieło a składki ZUS

Umowa o dzieło zawarta z innym podmiotem niż pracodawca

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 7 Ustawy  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. z 2009 r. nr  205, poz. 1585 (dalej: ustawa systemowa) osoba, która wykonuje pracę na umowę o dzieło nie podlega obowiązkowo ani dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.  Zawarcie takiej umowy z osobą, która nie ma innego tytułu  do ubezpieczeń,  ponieważ nigdzie nie pracuje lub zatrudnia ją inny pracodawca  nie nakłada zatem na zamawiającego obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Przykład:

Pan Adam wykonywał umowę o dzieło zawartą z firmą X . Od przychodu z tej umowy firma ta nie potrąca składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie ma takiego obowiązku ustawowego. Pan Adam nie jest bowiem pracownikiem tej firmy.

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem

W świetle art.. 8 ust. 2a ustawy systemowej za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Jeżeli pracodawca  zatrudni własnego pracownika  dodatkowo na umowę o dzieło, wówczas w świetle art.18 ust.1a ustawy systemowej w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe musi uwzględnić przychód „(…)  również przychód z tytułu (…)  umowy o dzieło”

Co istotne, pracownik ten musi aktualnie realizować stosunek pracy. Jeżeli pracodawca zawrze z pracownikiem, który przebywa  na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub bezpłatnym umowę o dzieło, wówczas art. 8 ust. 2a ustawy systemowej nie znajdzie zastosowania. W czasie wymienionych  urlopów stosunek pracy w dalszym ciągu istnieje z tym, że pracownik pracy wtedy nie świadczy oraz nie otrzymuje od pracodawcy żadnego wynagrodzenia. Pracodawca nie zgłasza wtedy takiej osoby do żadnych ubezpieczeń.

Przykład:

Pani Anna – pracownica firmy X aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym. W tym przypadku  pani Anna nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych  z tytułu zawartej umowy o dzieło.

Umowa o dzieło zawarta z emerytem  lub rencistą

Umowa o dzieło – zawarta z emerytem lub rencistą nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Przykład: Pani Ewa pobiera rentę  po mężu i otrzymała propozycję pracy na umowę o dzieło. Jako rencistka może w ten sposób dorobić. W tej sytuacji żadne składki zusowskie nie będą odprowadzane. Zamawiający odprowadzi jedynie podatek dochodowy.

Podstawa prawna

- art. 6 ust. 1 pkt 4, - art. 7, - art. 8 ust. 2a, - art.18 ust. 1a   Ustawy  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr  205, poz. 1585)

Stan prawny na 12 lutego 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ZUS dzieło składki ZUS
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres