www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Czas pracy   »   Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

0prawnik! 03 września 2013 Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Tematy powiązane : 
Czy w trakcie delegacji należą się nadgodziny ?
Wszystko o pracy w godzinach nadliczbowych
Godziny nadliczbowe w sobotę = dzień wolny
Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin
Jaka jest dopuszczalna liczba godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym?

Kiedy przysługuje prawo do wynagrodzenia za nadgodziny

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi w zasadzie wówczas, gdy praca w godzinach nadliczbowych wykonywana była na polecenie kierownika zakładu pracy lub innego upoważnionego kierownika pracy. Wynagrodzenie przysługuje również, gdy praca poza normalnymi godzinami pracy wykonywana była z inicjatywy pracownika, lecz za wiedzą i zgodą kierownika pracy, a także bez zgody i wiedzy kierownika pracy, jeżeli podjęcie takiej pracy wynikało z obiektywnych potrzeb ochrony interesów pracodawcy ( np. w sytuacji konieczności usunięcia awarii ).

Co ważne to na pracodawcy ciąży obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom, którzy taka pracę świadczyli. Wypłata wynagrodzenia za nadgodziny nie jest uzależniona od złożenia jakiegokolwiek wniosku o zapłatę, o ile pracodawca wiedział o pracy w godzinach nadliczbowych. 

Czas wolny albo wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

W zasadzie wynagrodzenie za prace powinno być wypłacane w formie pieniężnej, ściśle według ustalonych stawek. Przepisy prawa pracy nie wykluczają jednak możliwości ustalenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w formie czasu wolnego. Zgodnie z art. 151² KP w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych może nastąpić z inicjatywy pracodawcy, w takim przypadku czas wolny powinien być zawsze udzielony w wymiarze o połowę wyższym od liczby przepracowanych godzin nadliczbowych.

Wysokość wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 151¹ § 1 KP za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości:

 - 100 % wynagrodzenia

Taki dodatek przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedziele lub święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 - 50 % wynagrodzenia

Dodatek w wysokości 50 % wynagrodzenia przysługuje pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w punkcie 1.

Podstawa obliczania dodatku.

Podstawę obliczania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych stanowi wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, bez jakichkolwiek dodatków, nawet mający charakter stały. Przepisy nie przewidują wliczania żadnych innych składników wynagrodzenia do podstawy obliczania wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, że do podstawy obliczania wynagrodzenia nie wlicza się różnego rodzaju premii i dodatków np. funkcyjnych ).

Komu nie przysługuje prawo do oddzielnego wynagrodzenia za nadgodziny

Prawo do oddzielnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ni eprzysługuje:

- pracownikom urzędów państwowych,
- pracownikom niektórych państwowych jednostek organizacyjnych,
- pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
- kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy.

Podstawa prawna:

 - art. 151 - 151[6] Kodeksu pracy

Stan prawny na 3 września 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wynagrodzenie prawo pracy nadgodziny czas pracy
Ocena: 4,04
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1573    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres