www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Wypadek w szkole a odszkodowanie – jak wygląda procedura?

redakcja 01 września 2020 Wypadek w szkole a odszkodowanie – jak wygląda procedura?

Choć obiekty, w których dzieci każdego dnia zdobywają wiedzę, powinny być w pełni bezpieczne, to każdy doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że nietrudno w nich o nieszczęśliwy wypadek. Przepełnione korytarze, panujący na przerwach chaos, a także rozpierająca uczniów energia często doprowadzają do zdarzeń, których efektem jest np. złamana ręka. Warto zdawać sobie sprawę, że po tego typu zajściu ma się prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Jak wygląda procedura? Czym w ogóle jest z punktu widzenia prawa wypadek w szkole i jak brzmi jego definicja?

Dane dotyczące wypadków w szkole nie napawają optymizmem. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej co dziesiąty uczeń szkoły podstawowej ulega takiemu zdarzeniu podczas zajęć lekcyjnych. W ciągu roku szkolnego odnotowuje się nawet 60 tysięcy podobnych zajść w całej Polsce, a ich skutki są różne, poczynając od drobnych urazów, kończąc na poważnych uszkodzeniach ciała. Co ważne – wypadek w szkole uprawnia uczniów i ich rodziców do ubiegania się o odszkodowanie, o ile spełnione zostaną pewne przesłanki.

Czym jest wypadek w szkole według polskiego prawa?

Wypadek w szkole z definicji jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, którego efektem jest uraz lub śmierć. Zdarzenie to musi nastąpić w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty.

Wypadek w szkole a obowiązki nauczyciela

Jeśli w szkole dojdzie do wypadku jednego z uczniów, podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie mu pierwszej pomocy i w razie potrzeby sprowadzenie fachowej pomocy medycznej. Szkoła ponadto musi powiadomić o zajściu rodziców poszkodowanego ucznia. Jeśli wypadek wiązałby się z sytuacją stwarzającą dalsze zagrożenie innym osobom przebywającym w szkole, wówczas dyrekcja powinna niezwłocznie przerwać zajęcia lekcyjne i zapewnić uczniom opiekę, szczególnie jeśli mowa o podopiecznych pozostających pod opieką nauczyciela, który prowadził lekcję lub też przebywał na dyżurze, w czasie których doszło do wypadku.

W zależności od skali zdarzenia, dyrekcja powinna powiadomić o nim organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby BHP. W przypadku, gdy dojdzie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, konieczne jest wezwanie prokuratury i kuratora oświaty.

Co istotne – wypadek w szkole musi być odpowiednio odnotowany w dzienniku. Zdarzenia tego rodzaju zdarzają się też poza szkołą, ale w czasie zajęć prowadzonych przez nauczyciela (np. zorganizowane wyjście/wycieczka). W takim przypadku obowiązują wszystkie powyższe zasady a za ich prawidłowe wdrożenie odpowiada opiekun.

Odszkodowanie za wypadek w szkole

Wypadek w szkole uznawany jest za wypadek powstały w szczególnych okolicznościach, co oznacza, że poszkodowanej osobie przysługuje z tego tytułu świadczenie finansowe pochodzące z budżetu państwa, a konkretnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może być to renta lub wypłata jednorazowego odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione szkody niematerialne czy też zwroty kosztu leczenia. Aby otrzymać odszkodowanie z ZUS za wypadek w szkole, niezbędne jest przedłożenie odpowiedniego powództwa we właściwym organie prowadzącym placówkę edukacyjną.

Aby jednak móc realnie liczyć na odszkodowanie za wypadek w szkole od ZUS, należy pamiętać, że nie przysługuje ono za zdarzenie, które miało miejsce poza czasem zajęć dydaktycznych.

Warto też zdawać sobie sprawę z faktu, że niezależnie od rodzaju wypadku, rodzice poszkodowanego ucznia mają pełne prawo do otrzymania dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności zajścia.

Odszkodowanie za wypadek szkole w ramach ubezpieczenia NWW

Z reguły, uczniowie są objęci nieobowiązkowym ubezpieczeniem grupowym, które rodzice wykupują na początku roku szkolnego. Jeśli dziecko ulegnie wypadkowi, zwykle można również liczyć na odszkodowanie z tytułu posiadanie tego rodzaju polisy. Co ciekawe – świadczenie pieniężne wypłacane jest w ich przypadku także wtedy, gdy do zdarzenia doszło poza szkołą oraz poza okresem zajęć lekcyjnych (dotyczy to też ferii oraz wakacji).

Pozew o odszkodowanie za wypadek w szkole

W zależności od indywidualnej sytuacji, uczniowie oraz ich rodzice mają prawo ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie na drodze sądowej. W takiej sytuacji powództwo składa się przeciwko organowi prowadzącemu szkołę, w której doszło do zdarzenia. Tu warto pamiętać, że takie jednostki najczęściej (choć nie zawsze) mają zawarte polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), co oznacza, że roszczenia odszkodowawcze należałoby kierować bezpośrednio do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń.

Walka o odszkodowanie na drodze sądowej może być długa i trudna, dlatego najlepiej w tego typu sprawach zgłosić się po profesjonalną pomoc do adwokatów, którzy posiadają cenne doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią https://krakowscyadwokaci.pl/

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wypadek odszkodowanie szkoła
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1607    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres